Obchodní podmínky www.OcoGo.cz START 2018

Preambule


Prosím dbejte na bezpečnost plateb a prověřujte každou osobu, která Vám nabízí cokoliv k prodeji.


Zavolejte na 721 335 117 pro ověření zda patří dotyčná osoba: obchodní zástupce, zaměstnanec, brigádník do OcoGo.cz, občanský průkaz prověřovat nemusíte, naši zaměstnanci mají heslo


Plaťte jen na Bankovní účet: 670100 - 22 02 469 842 /6210 mBank
a srovnejte bankovní účet v emailu, smlouvě, který jsme Vám zaslali, musí se shodovat viz bankovní účet nahoře výše uvedený!
autor ocogo.cz zodpovědný člověk : Oskar Sazkhiev IČ: 04277147 volejte 721 335 117 v případě dotazů, reklamy, investic a práce, odstranění z www.ocogo.cz stránky




PŘEDMĚT podnikání

www.OcoGo.cz/investice
Můžete investovat do OcoGo.cz 100 Kč jako do jedné z dalších x firem na ocogo.cz/investice stačí se zaregistrovat a můžete začít. Obchodní podmínky ocogo.cz/investice naleznete zde

Užívání domény www.ocogo.cz je pro návštěvníka uživatele, zcela zdarma.

ZDROJE : V případě, že je na www.OcoGo.cz uveden název stránky, zdroj, citace, webové stránky, doména, stránka a majitel, vlastník takové domény si nepřeje být zmíněn na www.OcoGo.cz, ať neprodleně píše na Oscar.S.90@seznam.cz nebo volá na telefonní číslo +420 721 335 117 za účelem odstranění z www.OcoGo.cz. Pokud Vám nezvednu hovor, volejte mi prosím znova a to tolikrát než Vám zvednu hovor.

Pokud nesouhlasíte s Obchodními podmínkami www.OcoGo.cz prosím nevstupujte a bezprostředně zavřete stránku www.ocogo.cz .



REKLAMA


Jako investor získáváte procentuální podíl ze zisků z reklam.


Jako podávající osoba inzerát - reklamu - Pokud by jste teoreticky vlastnili 100% OcoGo.cz veškerou reklamu máte zadarmo. Můžete mít tak reklamu třeba levnější.

Jako investor do OcoGo.cz 100,-Kč - získáte přístup na trh investovat na ocogo.cz/investice od 100,-Kč - těch 100,-Kč co investujete do OcoGo.cz je něco jako vstup Každý měsíc Vám zašleme na Váš bankovní účet 0,000 000 1% z tržeb reklam na OcoGo.cz , minimální hranice pro vyplacení je 100,-Kč. Takže Vám na začátku pošleme jen email. Když bude měsíčně chodit pravidelně investovat 100 000 osob - 1.000.000 osob od 100,-Kč tak zároveň se podívá 100 tis. osob - 1 .000.000 osob na reklamu Časem vznikne i OcoGo.tv a OcoGo.tv je v ceně vstupného na ocogo.cz/investice


Reklamu je možné si zakoupit zde: ocogo.cz/reklama
Reklamu je možné koupit nejen na OcoGo.cz. Zisk z reklamy investorům do www.OcoGo.cz náleží pouze z reklam umístěných na OcoGo.cz .





1. Definice obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem, objednavatelem a uživatelem.


1.1. Definice Provozovatel, objednavatelé a klienti
• Provozovatelem a majitelem internetových stránek www.OcoGo.cz je Oskar Sazkhiev
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, IČ: 042 77 147
Provozovatel, obstaratel a poskytovatel reklamy, reklamních prostorů na webové stránce www.OcoGo.cz/inzerce.html
dále jen „Provozovatel", který je oprávněn v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském,
právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů, vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provozovatel je majitelem webových stránek a zcela jednoznačně určuje obchodní podmínky a veškerá pravidla pouze provozovatel těchto webových stránek.
• Objednavatelé, objednatelé, právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné či jiné podnikající fyzické osoby, prodejci, zprostředkovatelé,
partneři, dodavatelé (dále jen „Objednavatelé") na internetových stránkách www.OcoGo.cz za účelem poskytování
nebo zprostředkování prodeje služeb a zboží nebo služeb a zboží třetích osob.
• Třetí osoby jsou právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné či jiné podnikající fyzické osoby, prodejci, zprostředkovatelé,
partneři, dodavatelé, uživatelé (dále jen „Objednavatelé") na internetových stránkách www.OcoGo.cz za účelem poskytnutí nebo prodeje svých služeb a zboží.
• Klienti, zákazníci, návštěvníci, uživatelé, spotřebitelé jsou veškeré osoby (dále jen „Uživatelé"),kteří navštívili www.OcoGo.cz
za účelem použití webových stránek nebo koupí jedné či více služeb nebo zboží objednavatelů a provozovatele.

1.2. Definice pojmů
• Služby, veškeré činnosti, výpomoci, prostory, věci movité či nemovité, finanční (dále jen ,,Služby").
• Zboží, produkty, materiál, výrobky (dále jen ,,Zboží").
• Reklama, zobrazení webových stránek objednavatelů, zobrazení zboží a služeb objednavatelů, zobrazení zboží a služeb třetích osob,
zobrazení zboží a služeb provozovatele (dále jen ,,Reklama").
• Doména = webová stránka • Iframe (dále jen ,,iframe“) je pojem, který je v informačních technologiích chápán jako okno, rámeček, webová stránka pro zobrazení
další webové stránky na té samé, stejné webové stránce.
Příklad pro vysvětlení iframe: 2 domény: www.dobryceny.cz a www.za500.cz .
Na www.dobryceny.cz je vložen iframe s adresou: www.za500.cz .
Pokud uživatel otevře adresu www.dobryceny.cz otevře zároveň i stránku www.za500.cz .
V adresovém řádku bude stálé zobrazen název www.dobryceny.cz avšak na stránce budou už zároveň zobrazeny webové stránky www.za500.cz pomocí iframe.
Provozovatel stránek www.dobryceny.cz a www.za500.cz je ten samý provozovatel a majitel těchto webových stránek www.OcoGo.cz .

1.3. Definice Statistky
Statistika zobrazení domény je celkové zobrazení webových stránek www.OcoGo.cz
Statistika zobrazení stránky je celkové zobrazení jedné webové stránky, například
www.OcoGo.cz/reklama.html
Statistiku provozovatel využívá z domény http://pocitadlo.abz.cz , http://toplist.cz, https://google.com/analytics

1.4. TYTO STRÁNKY JSOU VE VÝVOJI:
• www.ocogo.cz/ocogo.html
• www.ocogo.cz/3Dwin.html
• www.ocogo.cz/100
• www.ocogo.cz/index.php/news
• www.ocogo.cz/reklama
• www.ocogo.cz/winocogo.html


2. Uzavření obchodní smlouvy o reklamě mezi provozovatelem a objednavatelem

2.1. UZAVŘENÍ OBCHODU
K uzavření obchodní smlouvy mezi provozovatelem a objednavatelem dochází zaplacením sjednané sumy ve smlouvě, smlouva je nejdříve odeslána objednavateli emailem k přečtení.

2.2. ZAPLACENÍ ZA REKLAMU
Objednavatel zašle provozovateli webový odkaz a po úspěšném přidání webového odkazu, objednavatel bude vyzván aby uhradil sjednanou sumu.

2.3. DOKLAD O ZAPLACENÍ
Po úspěšném připsání sjednané sumy ve smlouvě na bankovní účět provozovatele, provozovatel odešle objednavateli daňový doklad emailem.

2.4. POVINNOST PROVOZOVATELE
Sjednaná smlouva mezi objednavatelem a provozovatelem se stává pro provozovatele závaznou a jeho povinností je splnit sjednaný počet zobrazení webové stránky ve smlouvě za finanční odměnu, během sjednaného období .

2.5. MAXIMÁLNÍ POČET SMLUV
Maximální počet smluv je omezen dle aktuálně volného prostoru pro reklamu, k prodeji.
Maximální počet smluv na jednoho objednavatele je na rozhodnutí provozovatele.
Maximální počet zobrazení reklamy na jednoho objednavatele je na rozhodnutí provozovatele.

2.6. POČET ZOBRAZENÍ A CENA
Počet zobrazení jedné webové stránky objednatele je omezen na jednu smlouvu a je předem stanoven limit zobrazení jeho webové stránky.
Limit je od 1000 do 300 000 zobrazení. Jedno zobrazení webové stránky je za 1,- Kč. Provozovatel si vyhrazuje právo
kdykoli pozměnit ceny za služby a služby, včetně všeho co je duševním vlastnictvím autora nebo ve spolupráci autora s další osobou.
Smlouvy, které byly sepsány za stanovených podmínek ve smlouvě, zůstávají pořád ve stejné platnosti, jež byly sepsány. V případě překročení limitu nebudou účtovány žádné poplatky navíc.

2.7. PŘEPSÁNÍ WEBOVÉHO ODKAZU, REKLAMY s ukončenou dobou platnosti smlouvy a po splnění smlouvy
Je na provozovateli, kdy odkaz webové stránky objednavatele po dosažení limitu přepíše pro dalšího objednavatele nebo toho samého.

2.8. KONTROLA POČTU SHLÉDNUTÍ, statistika
Provozovatel se bude snažit statistiky provádáděných kontrol zasílat pravidelně či jak uzná sám za vhodné.
Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu statistiky a to neomezeně krát, to znamená kolikrát je podle provozovatele potřeba.
Každá kontrola statistiky zobrazení webové stránky objednavatele je vždy navýšená o jedno zobrazení, proto provozovatel poskytne objednavateli počet prováděných kontrol,
zašle je objednavateli elektronickou formou skrz email uvedený ve smlouvě a dozobrazí se reklama do skutečného celkového počtu co byl sepsaný ve smlouvě.

2.9. NÁROK na reklamu
Reklamu není možné si nárokovat.

3. ZPŮSOB PLATBY

3.1.
Způsob platby je možný pouze bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele.

4. ZMĚNY VE SMLOUVĚ mezi provozovatelem a objednavatelem A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.
V případě přepsání adresy se do limitu počítá už dosažené zobrazení.
příklad:
Objednatel poskytl webovou adresu, sepsal s provozovatelem smlouvu na limit 1000 shlédnutí a jeho webová adresa se zobrazila už například 330 krát,
po přepsání webové adresy na jinou webovou adresu, je limit pořád 1000, avšak 330 zobrazení se počítá už do stanoveného limitu ve smlouvě a zbývá dozobrazit
webovou stránku 670 krát.

V případě zájmu, je možné webový odkaz poskytnutý objednavatelem smazat dříve nebo přepsat adresu a to po písemném vyžádání elektronickou formou skrz email
na adrese Oscar.S.90@seznam.cz nebo na telefonním čísle 721 335 117 .

4.2. Odstoupit od smlouvy ze strany objednavatele během plnění smlouvy není možné.
4.3. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k porušení pravidel ze strany objednavatele.
4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od jakékoli sjednané smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nesjednat smlouvu jakéhokoliv typu.

5. Odpovědnost provozovatele, objednavatele a uživatele

5.1. ODPOVĚDNOST OBJEDNAVATELE REKLAMY
Provozovatel nezodpovídá za objednavatele a jeho služby nebo zboží.
Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za obsah, obchodní podmínky, aktuálnost nabídek, fotografie poskytnuté Objednateli.
Taktéž neneseme zodpovědnost ani za objednavatele, který si před svým podpisem o spolupráci s námi řádně přečetl veškeré obchodní podmínky webových stránek www.OcoGo.cz souhlasil s nimi a porušil je.
Objednavatel musí předem upozornit na obsah erotických stránek, pornostránek a taky na hororové stránky a povolit odmítnutí zobrazení či přeskočení.
Kliknutí na políčko a zobrazení výstrahy na erotický materiál a výše vyjmenované, pornostránky a hororové stranky se počítají už jako jedno shlédnutí reklamy.

5.2. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE
Neneseme zodpovědnost za porušení podmínek uživateli.
Taktéž neneseme zodpovědnost za nesprávnou informovanost uživatelů či o zmínce uživateli na cizích webových stránkách o portále www.OcoGo.cz a její nesprávnosti.

5.3. ODPOVĚDNOST ZA OBCHOD MEZI UŽIVATELEM A OBJEDNAVATELEM
5.3.1. Provozovatel negarantuje uzavření smluv a nenese žádnou odpovědnost za závazky vyplývající z kupních smluv uzavřené mezi Uživatelem a Objednatelem.
5.3.2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí služeb a zboží objednavatelem uživateli, neboť provozovatel o službách a zboží prostřednictvím svých internetových stránek uživatele pouze informuje.

Provozovatel prostřednictvím těchto webových stránek zobrazuje formou reklamy ke koupi služby, zboží a vše co poskytuje objednavatel reklamy.

5.3.3. Nikdy nemůže nastat, že by obchodní podmínky objednatele omezovali, upravovali nebo platili přednostněji než obchodní podmínky provozovatele.
5.3.4. Obchodní podmínky objednavatele mohou pouze upravovat své vlastní obchodní podmínky ve svém podniku.
5.3.5. Obchodní podmínky objednavatele nesouvisí s obchodními podmínkami provozovatele.

Odesláním objednávky objednavateli se objednávka pro uživatele stává závaznou, není-li v obchodních podmínkách objednavatele uvedeno jinak.

5.3.6. Každá služba nebo zboží inzerovaná na internetových stránkách objednavatele, má své vlastní obchodní podmínky koupě a uživatel rezervací či koupí souhlasí s obchodními podmínkami daného objednavatele.
5.3.7. Pokud uživatel provede objednávky u více objednavatelů, má se za to, že služby nebo zboží potřebuje i u dalších objednavatelů a bude je takto i hradit.
Uživatel se v případě koupě zboží nebo služeb zavazuje zaplatit za dané služby či zboží objednavateli sjednanou cenu na účet objednavatele za přesně stanovených obchodních podmínek objednavatele.
5.3.8. Provozovatel není zprostředkovatel v případě uzavření obchodu mezi objednavatelem a uživatelem.

5.4. KONTAKT na podnikatele - objednavatele reklamy
Po písemném vyžádání na emailové adrese Oscar.S.90@seznam.cz je možné obdržet pouze kontakt na daného objednavatele, pokud není uveden na webové stránce objednavatele.
V případě dotazů, pomoci, reklamace a všech obchodních podmínek objednavatelů se obracejte jenom na dotyčné objednavatele.

5.5. PORUŠENÍ PRAVIDEL
5.5.1. Každý kdo navštíví webové stránky www.ocogo.cz si je plně vědom své odpovědnosti a porozuměl těmto obchodním podmínkám, v opačném případě, že obchodním podmínkám nerozumí, navštěvuje webové stránky www.ocogo.cz nebo využívá a taky třeba jakkoli porušuje podmínky, má provozovatel právo jakéhokoliv uživatele nebo objednavatele pokutovat,vyřadit nebo znepřístupnit takovému uživateli vstup po dobu, jakou provozovatel sám uzná za vhodné. Bude buď informován emailem nebo bude znovu odblokovaná IP adresa.
5.5.2. Dle vzniklé škody provozovateli, objednavateli nebo uživateli má právo stanovit výši náhrady a způsob řešení pouze provozovatel webových stránek www.ocogo.cz .
5.5.3. Objednavatelé a uživatelé mají právo poslat provozovateli odůvodnění či vyjasnění příčiny problému a to písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty (na email).
5.5.4. Typ rozhodnutí je vždy pouze na provozovateli.
5.5.5. Email na který se můžete obrátit v případě stížnosti a vzniklých problému je Oscar.S.90@seznam.cz

5.6 DEFINICE MOŽNÝCH PORUŠENÍ PRAVIDEL
5.6.1. ZÁSAH, SPAM, COPYRIGHT, AUTORSKÉ PRÁVO
Zasažení do systému, SPAM, kopírování a napodobování reklamního systému a porušení autorských práv včetně veškerých obrázků a textů je nepřípustné a trestné.
5.6.2. Obsah stránek nelze napodobovat, kopírovat a šířit, upravovat ani bez písemného souhlasu majitele.
5.6.3. V případě zjištění Vám zprvu bude zaslán email, poté výzva k zaplacení sjednané pokuty a penále, konče soudním procesem s vynaloženými náklady, ušlým ziskem, pokuta + 100% převedení všech dosažených zisků z napodobeniny a vypočtené penále z pokuty za porušení autorských práv.


5.6.4. V případě investic, sázení a veškerých vkladů či pohybů peněz a praní špinavých peněz, tím jsou myšlené jakékoli nelegální finanční transakce, neručím za Vaše peníze ani za Vaše trestné či nezodpovědné chování.
5.6.5. Neručím za Vaše peníze.
5.6.6.1. Neručím za Vás ani za Vaše porušení pravidel.
5.6.6.2. Neručím za Váš vstup na zakázané webové stránky v České republice.
5.6.6.3. Doporučuji Vám nevstupovat na zakázané webové stránky v České republice.
5.6.6.4. Nevstupujte nebo nepoužívejte www.ocogo.cz pokud nesouhlasíte s obchodními podmínkami www.ocogo.cz .
5.6.6.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na pokutování uživatele v případě, že bude provozovatel pokutován za porušení pravidel uživatelem a to do stejné výše pokuty včetně nákladů s tím spojené a penále z prodlení úhrady vzniklé pokuty.
5.6.6.6. Pokud nesouhlasíte s obchodními podmínkami www.ocogo.cz prosím nevstupujte na stránky, zavřete je ukončením v prohlížeči.

5.7. CITACE
5.7.1. Citace je celkem dovolená do takového počtu textových znaků tj. písmen s odkazem na webovou stránku, aby uživatel obsah informace vstřebal ze stránky majitele a ne recenze.

5.8. NÁHRADA ŠKODY, UKONČENÍ SPOLUPRÁCE, ZÁKAZ VSTUPU
5.8.1. V případě porušení obchodních podmínek objednavatelem je provozovatel oprávněn požadovat po objednavateli náhradu škody v plné výši, ukončit spolupráci a znepřístupnit vstup na webové stránky.

6. INVESTICE OCOGO.CZ a ZISK Z REKLAM na www.ocogo.cz

Aby jste mohli začít investovat stačí si koupit za 100,-Kč vstupný formou doživotní investice, podmínky zde , investice ke koupi na ocogo.cz/investice



6.1. PODÍL ZE ZISKU
6.1.1. Už nyní je možný si koupit podíl ze zisku, ne však z vlastnictví v OcoGo.cz a to dle rozhodnutí na provozovateli.
6.1.2. Veškerá rozhodnutí činí pouze provozovatel Oskar Sazkhiev a investice jsou bez hlasovacího a rozhodovacího práva.
6.1.3. Každou investici v každé zemi, si budou moci koupit pouze občané daných států, případně pokud prokáží, že se v daném státě nachází přes 10 let a hodlají v daném státě zůstat i v budoucnu.
6.1.4. Opačně bude možné koupit investice pouze ve státě kde žijí a hodlají žít.

6.2. CENA INVESTICE
6.2.1. Do projektu je možný investovat a to od 100,-Kč. Cena doživotní investice je 100,-Kč.
6.2.2. Cena po zakoupení doživotní investice je cena další jedné doživotní investice 1000,-Kč za kus.

Po zakoupení první investice je cena další jedné investice 1000,-Kč.

6.3. PLATNOST INVESTICE
6.3.1. Za 100,-Kč získáte investici s doživotní platností.
6.3.2. Investice za 1000,-Kč je též platná po dobu, jež budete žít.
6.3.3. V případě Vašeho úmrtí naše smlouvy s Vámi o investici pozbývají platnosti a převádí se zpět do společnosti OcoGo.cz k zakoupení pro nově narozené. Do té doby, když budou vykoupeny všechny investice ocogo.cz tj. z 95% , tak se rozpočítá 5% z tržeb reklam pro lidi co nemají investice ocogo.cz - nevyplatí se nic, jen jídlo a bydlo a práce pro ně, když to bude možný. Mačkání čudlíků na stroji z VŠ pro SŠ.

6.4. NÁROK na investici
6.4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo neprodat všechny investice jedné fyzické osobě, právnické osobě.
6.4.2. Investice není možné si nárokovat.

6.5. PRODEJ investic kupujícím, přeprodej
6.5.1. Investice www.ocogo.cz není možné z Vaší strany prodat, půjčit či předat nebo darovat.
6.5.2. Převod investic na jinou osobu je na rozhodnutí majitele, provozovatele = Oskar Sazkhiev, po písemném vyžádání.
6.5.3. Podmínky a práva investic na ocogo.cz/investice nemají žádnou souvislost s těmito obchodními podmínkami.

Projekt bude vydělávat na reklamě. V políčkách a TV.

6.6. ZISK
6.6.1. Investor obdrží zisk ze zobrazených reklam na webové stránce www.ocogo.cz .
6.6.2. Zisk z reklamy budeme měsíčně zasílat na Váš bankovní účet uvedený ve smlouvě.
6.6.3. Za jeden koupený kus investice obdržíte 0,000 000 1% podíl ze zisku z tržeb reklam.
6.6.4. Webová stránka http://www.ocogo.cz/investice A webová stránka http://www.ocogo.cz/reklama.
● Tyto dvě stránky nejsou zahrnuty do investice OcoGo.cz.
● Nepleťte si prosím eshop s investicema ocogo.cz/investice a investicí do OcoGo.cz podívejte    ocogo.cz/investice     investice ocogo.cz .
● Důvod proč nejsou zahrnuty do zisku této investice OcoGo.cz, je ten že provozovatel bude mít zisk formou provize za zprostředkování úšpěšného prodeje investice a reklamy.
● Úspěšně zprostředkovaná a zakoupená reklama na ocogo.cz/reklama bude zobrazena jinde než na webové stránce www.ocogo.cz, pokud to nebude zrovna reklama ke koupi na ocogo.cz. Na ocogo.cz/reklama se bude prodávat reklama - Váš balkón, dodávka, web, přenosná reklama, trafiky atd. - prodej a koupě reklamy - Vaší reklamy - budete si tak tím moci vydělat když se prodá vaše nabídnuta reklama na ocogo.cz/reklama ke koupi
● a investice nebudou patřit v případě zprostředkování prodeje investic na ocogo.cz/investice, společnosti www.ocogo.cz .
6.6.5. Zisk se do smlouvy o investici započítává z reklamy na webové stránce www.ocogo.cz a také ocogo.cz/investice, ale zisk máte pouze z reklamy na ocogo.cz , ocogo.cz/investice . Když, investujete do www.ocogo.cz a poté koupíte reklamu, tak zisk z reklamy náleží investorům - Vám pokud jste si koupili investici OcoGo.cz . Časem vznikne na www.ocogo.cz televizní přenos a investorům bude náležet zisk z televizních reklam.
6.6.6. Zisk investorům poplyne z reklam operačních systémů, informačního systému, OcoGo.cz EXPRESS , ocogo.cz/100 a vůbec z reklam na OcoGo.cz .
6.6.7. Ze zisku se odečtou nejdříve daně, náklady a hrubé mzdy. Poté je odeslán čistý zisk investorům na bankovní účet.
6.6.8. Investor obdrží zisk pouze z reklam na ocogo.cz .

6.7. RIZIKO Investice
6.7.1. Investice koupené na www.ocogo.cz by neměli tvořit významnou část Vašeho majetku.
6.7.2. Upozorňujeme Vás, že v případě zakoupení investic na www.ocogo.cz, Vám investice nemusí zajistit stabilní příjem.
6.7.3. Každá investice je spojená s rizikem ztráty, poklesem tržní hodnoty nebo bankrotem firmy, podniku.
6.7.4. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu finanční hodnoty investic.

6.8. POČET
6.8.1. Prvních 10.000.000 investic je pouze za 100,-Kč, tuto startovní investici je možné koupit maximálně jednu na jednu osobu.
6.8.2. V případě zakoupení dalších investic přímo www.OcoGo.cz, je maximální možný počet koupě investic na jednu osobu devadesátčtyři, číselně 94.
6.8.3. Celkový možný počet koupě investic www.OcoGo.cz je tedy na jednu konkrétní osobu devadesátpět, číselně 95.



7. INVESTICE NA www.ocogo.cz/investice

Aby jste mohli začít investovat stačí si koupit za 100,-Kč vstupný formou doživotní investice, podmínky zde , investice ke koupi na ocogo.cz/investice



7.1. PODÍL ZE ZISKU
7.1. Odměna pro autora OcoGo.cz z každého založeného nápadů.
7.1.1.1 Odměna pro autora OcoGo.cz z každého založeného nápadů a úspěšně zafinancovaného projektu je ve výši 10% provize z celkové nasbírané sumy pro jednotlivé projekty.
7.1.1.2 Odměna pro autora OcoGo.cz z každého založeného nápadů a úspěšně zafinancovaného projektu není vratná.

7.1.2. Veškerá rozhodnutí činí pouze autor OcoGo.cz Oskar Sazkhiev a investice jsou bez hlasovacího a rozhodovacího práva.
7.1.3. Každou investici v každé zemi, si budou moci koupit pouze občané daných států, případně pokud prokáží, že se v daném státě nachází přes 10 let a hodlají v daném státě zůstat i v budoucnu.
7.1.4. Opačně bude možné koupit investice pouze ve státě kde žijí a hodlají žít.

7.2. CENA INVESTICE
7.2.1. Do projektů je možný investovat a to od 100,-Kč. Ceny doživotních investic jsou od 100,-Kč.
7.2.2. Cena po zakoupení doživotní investice se může lišit od ceny další jedné doživotní investice, třeba 1000,-Kč za kus.

Po zakoupení první investice je cena další jedné investice 1000,-Kč, například.

7.3. PLATNOST INVESTICE
7.3.1. Za 100,-Kč získáte investici s doživotní platností.
7.3.2. Investice za 1000,-Kč je též platná po dobu, jež budete žít.
7.3.3. V případě Vašeho úmrtí Vaše smlouvy se společností, jež jste zainvestovali, tak investice pozbývají platnost a převádí se zpět do společnosti, jež Vám prodala investice k zakoupení. Co bude dál platí u dané společnosti v obchodních podmínkách.

7.4. NÁROK na investici
7.4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo neprodat všechny investice jedné fyzické osobě, právnické osobě.
7.4.2. Investice není možné si nárokovat.

7.5. PRODEJ investic kupujícím, přeprodej
7.5.1. Investice www.ocogo.cz není možné z Vaší strany prodat, půjčit či předat nebo darovat.
7.5.2. Převod investic na jinou osobu je na rozhodnutí majitele společnosti.
7.5.3. Společnosti, právnické osoby jež prodávají investice k zakoupení na ocogo.cz/investice mají své obchodní podmínky.

10.000 osob x 100,-Kč = 1.000.000 Kč na rozjezd = 1 nápad 10.000 nápadů - 150 000 nápadů měsíčně při 1.000.000 investorech po 100,-Kč
teoreticky vzato : téměř každý může mít vlastní podnik, produkt , pracovat u sebe

7.6. ZISK
7.6.1. Investor obdrží zisk ze zobrazených reklam na webové stránce www.ocogo.cz .
7.6.2. Zisk z reklamy budeme měsíčně zasílat na Váš bankovní účet uvedený ve smlouvě.
7.6.3. Za jeden koupený kus investice obdržíte 0,000 000 1% podíl ze zisku z tržeb reklam.
7.6.4. Webová stránka http://www.ocogo.cz/investice A webová stránka http://www.ocogo.cz/reklama.
● Tyto dvě stránky nejsou zahrnuty do investice OcoGo.cz.
● Nepleťte si prosím eshop s investicema ocogo.cz/investice a investicí do OcoGo.cz podívejte    ocogo.cz/investice     investice ocogo.cz .
● Důvod proč nejsou zahrnuty do zisku této investice OcoGo.cz, je ten že provozovatel bude mít zisk formou provize za zprostředkování úšpěšného prodeje investice a reklamy.
● Úspěšně zprostředkovaná a zakoupená reklama na ocogo.cz/reklama bude zobrazena jinde než na webové stránce www.ocogo.cz, pokud to nebude zrovna reklama ke koupi na ocogo.cz. Na ocogo.cz/reklama se bude prodávat reklama - Váš balkón, dodávka, web, přenosná reklama, trafiky atd. - prodej a koupě reklamy - Vaší reklamy - budete si tak tím moci vydělat když se prodá vaše nabídnuta reklama na ocogo.cz/reklama ke koupi
● a investice nebudou patřit v případě zprostředkování prodeje investic na ocogo.cz/investice, společnosti www.ocogo.cz .
7.6.5. Zisk se do smlouvy o investici započítává z reklamy na webové stránce www.ocogo.cz a také ocogo.cz/investice, ale zisk máte pouze z reklamy na ocogo.cz , ocogo.cz/investice . Když, investujete do www.ocogo.cz a poté koupíte reklamu, tak zisk z reklamy náleží investorům - Vám pokud jste si koupili investici OcoGo.cz . Časem vznikne na www.ocogo.cz televizní přenos a investorům bude náležet zisk z televizních reklam.
7.6.6. Zisk investorům poplyne z reklam operačních systémů, informačního systému, OcoGo.cz EXPRESS , ocogo.cz/100 a vůbec z reklam na OcoGo.cz .
7.6.7. Ze zisku se odečtou nejdříve daně, náklady a hrubé mzdy. Poté je odeslán čistý zisk investorům na bankovní účet.
7.6.8. Investor obdrží zisk pouze z reklam na ocogo.cz .

7.7. RIZIKO Investice
7.7.1. Investice koupené na www.ocogo.cz by neměli tvořit významnou část Vašeho majetku.
7.7.2. Upozorňujeme Vás, že v případě zakoupení investic na www.ocogo.cz, Vám investice nemusí zajistit stabilní příjem.
7.7.3. Každá investice je spojená s rizikem ztráty, poklesem tržní hodnoty nebo bankrotem firmy, podniku.
7.7.4. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu finanční hodnoty investic.

7.8. POČET
7.8.1. Prvních 10.000.000 investic je pouze za 100,-Kč, tuto startovní investici je možné koupit maximálně jednu na jednu osobu.
7.8.2. V případě zakoupení dalších investic přímo www.OcoGo.cz, je maximální možný počet koupě investic na jednu osobu devadesátčtyři, číselně 94.
7.8.3. Celkový možný počet koupě investic www.OcoGo.cz je tedy na jednu konkrétní osobu devadesátpět, číselně 95.



7.9.1. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÉHO KAPITÁLU 1.000.000 ,- Kč ČI VÍCE

Máte zájem získat od investorů peníze k zahájení některé z činností z poptávek na ocogo.cz , jste si vědom/a, že peníze které získáte, musíte investovat do podnikání a veškerý čas a úsilí vynaložíte k prosperitě, můžeme Vás ubezpečit že odběratelé budou především investoři a uživatelé ocogo.cz, nemůžeme Vám však zajistit pravidelný výnos a neručíme za Vaše ztráty. Přidejte se do sítě OcoGo.cz a Allreserve.com vlastněné autorem OcoGo.cz Oskarem Sazkhievem, mnou, investice lze zakoupit na ocogo.cz/investice, zainvestované produkty bude možné potom nakoupit na allreserve.com, které budou taky na lepších příčkách než - monopol který je momentálně - a jaké potraviny, technologie nám schází naleznete na ocogo.cz/poptavky . Čím více nás bude, tím lépe. Doporučte OcoGo.cz dalším lidem. Po vystavení na OcoGo.cz/investice nezapomeňte Váš produkt-investici k prodeji sdílet , osobně propagovat.

7.9.2. Po schválení projektu a získání 1.000.000,-Kč

Dejme tomu, že Vás podpořilo 10.000 osob stokorunou, v případě potravin 10.000 osob z Vašeho města, v případě technologie 10.000 osob z celé České republiky. Máte potřebný kapitál k výrobě a prodeji, dodání na regál. Investor by měl investovat do takové věci, kterou by si sám koupil. Danou věc si potom tedy investor koupí nebo bude pravidelně nakupovat. Tím, pádem máte zaručené zákazníky. Nebudu chodit vedle do večerky, když jsem jednu zainvestoval. A mám tam levnější potraviny a zisk z prodaného zboží.

Marketing můžete podpořit reklamou na OcoGo.cz, 1 shlédnutí / 1 Kč , investoři rádi uvítají Vaši reklamu na OcoGo.cz

Podíl investorům můžete posílat sami nebo můžete celou část odvést najednou OcoGo.cz a my rozešleme zisky investorům

7.9.3. Prodávat a investovat můžete:
Potraviny dle krajů a měst a technologie po celé České republice

Nakupovat můžete kdekoli, ale zisk máte pouze z Vámi zainvestovaných nápadů

Oskar Sazkhiev jediný tvůrce a autor www.OcoGo.cz & Allreserve.com, za500.cz, dobryceny.cz, ocogo.cz/investice, prodejte reklamu na ocogo.cz/reklama a vydělejte si, nejen jako prodejce

Každý člověk na světě nakupuje ve svém obchodě ve městě/kraji:

eSHOPY PRO LIDI VE SVÉM MĚSTĚ 2050

7.9.4. Vzorový příklad s minimální cenovou nabídkou - Skromný ceník

doživotní investice od 100,-Kč, při pravidelném investování máte měsíčně třeba za 5000,-Kč 50 investic, ročně 600 investic, a když ušetříte a taky investujete zisky z investic, můžete mít za dva roky ne 1200, ale 1800 investic třeba, každá jen za 100,-Kč, stejně tak ocogo.cz investice může být 1 z 600 investic ve Vašem portfoliu. Budete-li chtít si zvýšit příjmy z reklam na OcoGo.cz, lze dokoupit max. 94 dalších investic, každá 1 ks / 0,000 000 1% měsíčně s doživotní platností bez počáteční marže, udržovací nebo konečné, či obavou že klesne hodnota na trhu. Pravidelná návštěva investorů jako klientů zajistí stabilní příjem pro podnik a investory, investoři budou mít levnější ceny a zisk z investovaného nápadu. Nemusíte taktéž posílat 10 000 osobám jejich podíl, tolika lidem, pokud jste zakladatel nápadů, ale můžete poslat celý podíl nám a my to rozešleme všem investorům, takto to může udělat 600 projektů za ten 1 rok a my měsíčně budeme posílat zisky najednou s detailním rozepsáním, od koho, jaké náklady atd. v emailu+sms třeba. Investoři stejně uvidí EET takže není čeho se bát a my OcoGo.cz to budeme prověřovat.

Použití OcoGo.cz $ 0 /zdarma
 • informační systém
 • 6x operační systém
 • OcoGo.cz EXPRESS
 • OcoGo.cz/100 a více
zdarma
Investice OcoGo.cz - vstupné Kč 100 /doživotní platnost
 • 1x startovní za 100,-Kč
 • 94x investic za 1000,-Kč
 • MAX. 95 investic celkem
 • 0,000 000 1% / ks měsíčně
 • výdělky i na reklamě OcoGo.tv
VSTUP za 100 Kč
ocogo.cz/investice Kč 100 / 1 investice
 • Podniky
 • Potraviny dle krajů/měst
 • Technologie ČR
 • DOŽIVOTNÍ PLATNOST
 • 10% provize pro autora OcoGo.cz
INVESTICE

8. Osobní údaje a úschova COOKIE souborů na Vašem počítačovém zařízení

8.1.1. Osobní údaje objednatele slouží pouze k vyřízení smlouvy a k umožnění kontaktu s uživatelem.
8.1.2. Provozovatel shromažďuje osobní údaje objednatelů, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení napsané ve smlouvě.
8.2. Osobní údaje objednatelů provozovatel nepředává žádné další osobě za účelem prodeje.
8.3. Uživatel je povinen se řídit obchodními podmínkami objednavatele, které jsou umístěny vždy přímo na internetových stránkách dotyčného objednavatele.
8.4. Dle směrnice Evropské Unie 95/46/ES jsme povinni si žádat Váš souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím souborů cookie a podobných nástrojů.
8.5. Soubory cookie a podobné nástroje se vytváří za tímto účelem:
- zajištění počítání a sledování návštěvnosti.
- bannerová reklama.
- doplňky FACEBOOKu (tlačítko To se líbí apod.) a případných dalších sociálních sítí (Google, Twitter, Baidu..).
- zajištění funkce nákupního košíku.
V případě, že bychom tuto informaci nezveřejnili, hrozí pokuta až 10 000 000 Kč.

8.6. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokud budete pokračovat na tento web, souhlasíte, že můžeme ukládat a používat soubory cookie na vašem zařízení, které slouží pro přístup k tomuto webu.
Používáním trvale SOUHLASÍTE (až do odvolání) se zapisováním, čtením, zpracováním cookies a používáním podobných nástrojů tímto webem.
Pokud NESOUHLASÍTE s obchodními podmínkami www.ocogo.cz , se zapisováním, čtením, zpracováním cookies a používáním podobných nástrojů tímto webem, Zavřete doménu www.ocogo.cz jejím vypnutím z internetového prohlížeče.
V případě vyjádření nesouhlasu nebudou vymazány soubory cookies zapsané tímto webem, proto vám doporučujeme vymazat preventivně soubory cookie z vašeho zařízení
(nejčastěji internetový prohlížeč).
Pokud neznáte postup k výmazu souborů cookie z vašeho zařízení, obraťte se na vašeho dodavatele nebo na podporu výrobců zařízení (internetového prohlížeče).



Na stránkách VLÁDY ČR (což je v podstatě výkonný zástupce Evropské Unie pro Českou republiku a weby v ČR) se dočtete více o souborech cookie.

Cookie = to je dle definice wikipedie : https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
úschova dat o vašem pohybu na internetu skrz prohlížeč, někde na počítači v temporary files a v historii prohlížeče
Měřime Vaší jednotlivou návštěvnost a zlepšujeme tak tím stránky.

8.7. Vašim vstupem souhlasíte s úschovou Vašich dat pro provozovatele na Vašem počítači.
8.8. Odvolat projevený souhlas můžete učinit tak, že smažete všechny vytvořené účty na www.ocogo.cz, vymažete si historii v prohližeči, vymažete si soubory cookie z Vašeho počítače a opustíte neprodleně webové stránky www.ocogo.cz .



9. Závěrečná ustanovení

9.1 AKTUALIZACE WEBU
Provozovatel si vyhrazuje právo své obchodní podmínky, stránky, design, kontakty, ceny a vše co patří provozovateli, kdykoli pozměnit v průběhu fungování či nefungování webových stránek, za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb nebo zvýšení ochrany.

9.2 DATUM AKTUALIZACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Datum aktualizace těchto obchodních podmínek naleznete vždy na konci těchto podmínek.

9.3 AKTUALIZACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Aktualizace OBCHODNÍCH PODMÍNEK provozovatel rozesílá objednavatelům reklamy, u kterých je platná smlouva.

9.4 Další vyhrazená práva provozovatele www.ocogo.cz , výše neuvedená, shodná nebo jinak napsaná vyhrazená práva než zde níže
V případě, že bude uživatel, dodavatel, objednavatel, odběratel, návštěvník, kdokoliv bude s něčím nespokojený nemá právo si stěžovat na provozovatele www.ocogo.cz a webovou stránku www.ocogo.cz nebo si cokoliv nárokovat.
Uživatel může poslat návrh k zlepšení, konečné rozhodnutí činí pouze provozovatel i bez vyrozumění všem uživatelům ocogo.cz .
Je-li v pravomoci provozovatel rozhodnout o činu a jeho konání, požadování náhrad, rozhodnout o stížnosti na jiného uživatele, osobu a řešení, učiní tak provozovatel po písemném požádání přes email od uživatele , provozovatel učiní a nebo rozhodne jak uzná sám za vhodné.
email kam máte psát v případě požadavků nebo přestupků : Oscar.S.90@seznam.cz nebo rovnou volejte 721 335 117 , Vaše telefonní číslo může být zablokováno v případě, že bude volat anonym nebo nepříjemný člověk , případně člověk nemorální nebo slabomyslný.


Platné od 1.1.2016, aktualizace proběhla 14.09.2017         admin, autor: Oskar Sazkhiev


pocitadlo.abz.cz od 1.1.2016

toplist.cz od 1.1.2017


Pokud nesouhlasíte s Obchodními podmínkami www.OcoGo.cz prosím nevstupujte a zavřete stránku www.ocogo.cz







PŘEDMĚTY podnikání v konceptu, vznikne v budoucnu. Vše níže uvedené vznikne po úspěšném zafinancování www.ocogo.cz přibližně z 20%, když si koupíte investici OcoGo.cz
www.OcoGo.cz/ocogo.html     Byznys informační systém
Na OcoGo.cz je 18 kategorií/políček s informacemi jak ušetřit peníze a čas, 18 kategorií jak vydělat či neprodělat, 24 políček jsou dokumenty, 19 políček zábavy a 1 zprávy. Všechny informace jsou zdarma, plus pokud máte webové stránky, je možné před zobrazením informace zobrazit Vaší reklamu, Vaše webové stránky nebo videoreklamu.

www.OcoGo.cz/3Dwin.html     Byznys internetový operační systém
Na OcoGo.cz je 5 internetových operačních systému s informacemi jak ušetřit peníze a čas, které podnikatelům usnadní práci.

www.ocogo.cz/index.php/news     Byznys blog OcoGo.cz EXPRESS
OcoGo EXPRESS je byznys blog, kde se píšou recenze a testy firem, firem které tvrdí že se u nich dají vydělat peníze. Postupovat riziko budeme pouze u vybraných firem a to tehdy, když si budeme zcela jisti, že se nejedná o podvod. Poté napíšeme své zkušenosti. Kladné hodnocení bude vyobrazeno percentuálním hodnocením a žlutými hvězdičkami, neutrální hodnocení obdrží prázdné hvězdičky, tzn. bílé a 0 procent. Nechceme lidem psát, aby nevyzkoušeli některé firmy a my měli s nimi spor. Kromě testů a recenzí na OcoGo EXPRESS se budeme zabývat všemi možnými výdělky a podnikáním. Naleznete právě zde důležitá upozornění.

www.OcoGo.cz/100     Top byznys weby
OcoGo.cz/100 je stránka kde budou všechny byznys weby, defakto z OcoGo EXPRESS atd.. Tato stránka Vám umožňuje mít všechny byznys weby pohromadě nebo si můžeme volně navolit dle filtrů určitou kategorii.

www.OcoGo.cz/reklama
Můžete si vydělat prodejem reklamy nebo získat větší návštěvnost koupí reklamního prostoru. Obchodní podmínky ocogo.cz/reklama naleznete zde nebo na dané adrese.

www.Allreserve.com nebo ALRS.co je rezervační systém
www.dobryceny.cz je e-shop
www.za500.cz je e-shop kde jsou všechny ceny pouze za 500 Kč

jednotlivé obchodní podmínky naleznete na daných adresách, zde jsou obchodní podmínky pouze pro www.ocogo.cz

OCOGO.TV - živé přenosy, filmy a seriály uživatelů , zpravodajství, reklama - zisk pro investory do OcoGo.cz , v ceně investice OcoGo.cz za 100,-Kč, kupte investici = podpořte projekt , budete doživotně získávát 0,000 000 1% měsíčně zisk z reklam na Váš bankovní účet uvedený ve smlouvě, kupte investici OcoGo.cz na OcoGo.cz/investice