Pokud nesouhlasíte s Obchodními podmínkami www.OcoGo.cz prosím bezprostředně zavřete stránky www.ocogo.cz .

 • Prosím dbejte na bezpečnost plateb a prověřujte každou osobu, která Vám nabízí cokoliv k prodeji.

  Zavolejte na 721 335 117 pro ověření zda patří dotyčná osoba: obchodní zástupce, zaměstnanec, brigádník do OcoGo.cz, občanský průkaz prověřovat nemusíte, naši zaměstnanci mají heslo. Plaťte jen na Bankovní účet: 670100 - 22 02 469 842 /6210 mBank
  a srovnejte bankovní účet v emailu, smlouvě, který jsme Vám zaslali, musí se shodovat viz bankovní účet nahoře výše uvedený!
  autor ocogo.cz zodpovědný člověk : Oskar Sazkhiev IČ: 04277147 volejte 721 335 117 v případě dotazů, reklamy, investic a práce, odstranění z www.ocogo.cz stránky

 • ZDROJE :

  V případě, že je na www.OcoGo.cz uveden název stránky, zdroj, citace, webové stránky, doména, stránka a majitel, vlastník takové domény si nepřeje být zmíněn na www.OcoGo.cz, ať neprodleně píše na Oscar.S.90@seznam.cz nebo volá na telefonní číslo +420 721 335 117 za účelem odstranění z www.OcoGo.cz. Pokud Vám nezvednu hovor, volejte mi prosím znova a to tolikrát než Vám zvednu hovor. • 1. Definice obchodních podmínek

  Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi OCOGO.CZ, objednavatel, klient a mezi OCOGO.CZ, zakladatel, investor.

 • 1.1. Definice provozovatel, objednavatelé, třetí osoby, klienti, zakladatel, investor, síť OcoGo.cz

  • Provozovatel a majitel internetových stránek www.OcoGo.cz je Oskar Sazkhiev IČ: 042 77 147 s pozastavenou živností
  Autor OCOGO.CZ, Oskar Sazkhiev, zprostředkovatel, prodejce, obstaratel a poskytovatel reklamy, reklamních prostorů na webové stránce www.OcoGo.cz/inzerce.html
  (dále jen „OCOGO.CZ"), který je oprávněn v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském,
  právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů, vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. OCOGO.CZ je majitelem webových stránek a zcela jednoznačně určuje obchodní podmínky a veškerá pravidla pouze OCOGO.CZ OCOGO.CZ těchto webových stránek.
  • Objednavatelé, objednavatel, právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné či jiné podnikající fyzické osoby, prodejci, zprostředkovatelé, partneři, dodavatelé (dále jen „objednavatel") na internetových stránkách www.OcoGo.cz za účelem poskytování nebo zprostředkování prodeje služeb a zboží nebo služeb a zboží třetích osob.
  • Třetí osoby jsou právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné či jiné podnikající fyzické osoby, prodejci, zprostředkovatelé, partneři, dodavatelé, uživatelé (dále jen „objednavatel") na internetových stránkách www.OcoGo.cz za účelem poskytnutí nebo prodeje svých služeb a zboží.
  • Klienti, investoři, zákazníci, návštěvníci, uživatelé, spotřebitelé i objednavatel jsou veškeré osoby (dále jen „klient"),kteří navštívili www.OcoGo.cz za účelem použití webových stránek nebo koupí jedné či více služeb či zboží objednavatelů nebo v síti OCOGO.CZ.
  • Zakladatel nápadu na www.ocogo.cz/investice, projektu, podniku, firmy, majitel projektu jsou veškeré osoby (dále jen „zakladatel"), kteří navštívili www.OcoGo.cz za účelem založení projektu a získání potřebného kapitálu pro zahájení výroby a následného prodeje v síti OCOGO.CZ.
  • Investoři na www.ocogo.cz/investice, jsou veškeré osoby (dále jen „investor"),kteří navštívili www.OcoGo.cz za účelem financování projektů a získání investic a následného prodeje v síti OCOGO.CZ.
  • Síť www.OcoGo.cz nebo OcoGo.cz, OcoGo.cz/investice, OcoGo.cz/tymy.html, Allreserve.com, ALRS.CO, jsou webové stránky (dále jen „SÍŤ"), které navštívil objednavatel, klient, zakladatel, investor www.OcoGo.cz za účelem prodeje, koupě, založení, financování projektů, vykonávat práci a následného prodeje v síti OCOGO.CZ.

 • 1.2. Definice pojmů

  • Služby, veškeré činnosti, výpomoci, prostory, věci movité či nemovité, finanční (dále jen ,,Služby").
  • Zboží, produkty, materiál, výrobky (dále jen ,,Zboží").
  • Reklama, zobrazení webových stránek objednavatelů, zobrazení zboží a služeb objednavatelů, zobrazení zboží a služeb třetích osob,
  zobrazení zboží a služeb OCOGO.CZ (dále jen ,,Reklama").
  • Doména = webová stránka
  • Iframe (dále jen ,,iframe“) je pojem, který je v informačních technologiích chápán jako okno, rámeček, webová stránka pro zobrazení další webové stránky na té samé, stejné webové stránce.
  Příklad pro vysvětlení iframe: 2 domény: www.dobryceny.cz a www.za500.cz .
  Na www.dobryceny.cz je vložen iframe s adresou: www.za500.cz .
  Pokud uživatel otevře adresu www.dobryceny.cz otevře zároveň i stránku www.za500.cz .
  V adresovém řádku bude stálé zobrazen název www.dobryceny.cz avšak na stránce budou už zároveň zobrazeny webové stránky www.za500.cz pomocí iframe.


  •Statistika zobrazení domény je zobrazení například www.OcoGo.cz
  Statistika zobrazení stránky je zobrazení jedné webové stránky, odkazu, například www.OcoGo.cz/reklama.html
  •Statistiku OCOGO.CZ využívá z domén
  pocitadlo.abz.cz
  toplist.cz
  google.com/analytics
  budeme využívat : navrcholu.cz

 • 1.3. PŘEDMĚT podnikání

  www.OcoGo.cz/investice
  1.3.1. Tím, že investujete 100 Kč do www.OcoGo.cz můžete začít investovat na OcoGo.cz/investice a zároveň máte zisk z reklam co budou na www.OcoGo.cz a www.OcoGo.cz/investice ovšem, kde budete investovat .
  1.3.2. Obchodní podmínky, které upravují vztah mezi OCOGO.CZ, zakladatelem, investorem, na webové stránce ocogo.cz/investice naleznete zde, taktéž zde jsou zahrnuty obchodní podmínky, které upravují vztah pro nebo mezi OCOGO.CZ, objednavatel reklamy, klient.
  1.3.3. Hlavním předmětem podnikání je vznik www.OcoGo.cz, zisk z reklam pro Vás investory OcoGo.cz, investování do Vašich projektů, vytvoření sítě, kde Vy jakožto investoři budete navštěvovat svý podniky nebo pracovat pro nově vzniklé projekty nebo u sebe v podniku a utrácet za zboží či služby u sebe.


  1.3.4. Procházení webových stránek domény www.ocogo.cz je pro návštěvníka zdarma bez omezení věku. Investovat můžete od dovršení věku 15 let pod dohledem Vašeho zákonného zástupce.

  1.3.5. Osoby jež jsou psychicky narušení nebo osoby jež jsou nesvéprávná, můžou pouze navštěvovat webové stránky a to pouze pod dohledem jejich zákonného zástupce. Investice si tyto osoby nemůžou pořídit ani cokoliv koupit či prodat.
 • 1.4. Webové odkazy jež jsou ve vývoji:

  1.4.1. Vy investoři na OcoGo.cz nebudete potřebovat jiné společnosti z důvodu naší Vaší interní sítě. Například Letáky a srovnávače cen již nebudeme potřebovat, když vznikne projekt OcoGo.cz, protože ceny potravin a produktů bude stanovovat OCOGO.CZ v síti OcoGo.cz. Něco však stále zůstalo důležité pro lidi, jiné společnosti a užitek jak z konceptů systémů k urychlení času díky nasbíraným informacím pohromadě, tak možném ušetření peněz na tisíce způsobů.

  • www.ocogo.cz/ocogo.html
  • www.ocogo.cz/3Dwin.html
  • www.ocogo.cz/100
  • www.ocogo.cz/index.php/news
  • www.ocogo.cz/reklama
  • www.ocogo.cz/winocogo.html

 • 2. Uzavření obchodní smlouvy o reklamě mezi OCOGO.CZ a objednavatel

 • 2.1. UZAVŘENÍ OBCHODU

  2.1.1. K uzavření obchodní smlouvy mezi OCOGO.CZ a objednavatelem dochází zaplacením sjednané sumy ve smlouvě, smlouva je nejdříve odeslána objednavateli emailem k přečtení.

 • 2.2. ZAPLACENÍ ZA REKLAMU

  2.2.1. Objednavatel zašle OCOGO.CZ webový odkaz a po úspěšném přidání webového odkazu, objednavatel bude vyzván aby uhradil sjednanou sumu.

 • 2.3. DOKLAD O ZAPLACENÍ

  2.3.1. Po úspěšném připsání sjednané sumy ve smlouvě na bankovní účět OCOGO.CZ, OCOGO.CZ odešle objednavatel daňový doklad emailem.

 • 2.4. POVINNOST OCOGO.CZ

  2.4.1. Sjednaná smlouva mezi objednavatel a OCOGO.CZ se stává pro OCOGO.CZ závaznou a povinností OCOGO.CZ je splnit sjednaný počet zobrazení webové stránky ve smlouvě za finanční odměnu, během sjednaného období .

 • 2.5. MAXIMÁLNÍ POČET SMLUV

  2.5.1. Maximální počet smluv je omezen dle aktuálně volného prostoru pro reklamu, k prodeji.
  2.5.2. Maximální počet smluv na jednoho objednavatel je na rozhodnutí OCOGO.CZ.
  2.5.3. Maximální počet zobrazení reklamy na jednoho objednavatel je na rozhodnutí OCOGO.CZ.

 • 2.6. POČET ZOBRAZENÍ, CENA REKLAMY, LIMIT, VYHRAZENÉ PRÁVO ZMĚNIT PODMÍNKY

  2.6.1. Počet zobrazení jedné webové stránky objednavatele je omezen na jednu smlouvu a je předem stanoven limit zobrazení jeho webové stránky.
  2.6.2. Limit je od 1000 do 300 000 zobrazení.
  2.6.3. Cena za zobrazení webové stránky objednavatele je 1,- Kč.
  2.6.4. OCOGO.CZ si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit ceny za služby a služby, včetně všeho co je duševním vlastnictvím autora nebo ve spolupráci autora s další osobou. Smlouvy, které byly sepsány za stanovených podmínek ve smlouvě, zůstávají pořád ve stejné platnosti, a za podmínek jež byly sepsány.
  2.6.5. V případě překročení limitu nebudou účtovány žádné poplatky navíc.

 • 2.7. PŘEPSÁNÍ WEBOVÉHO ODKAZU, REKLAMY s ukončenou dobou platnosti smlouvy a po splnění smlouvy

  2.7.1. Je na OCOGO.CZ, kdy odkaz webové stránky objednavatele po dosažení limitu přepíše pro dalšího objednavatele nebo toho samého.

 • 2.8. KONTROLA POČTU SHLÉDNUTÍ, statistika

  2.8.1. OCOGO.CZ provádí nepravidelně kontroly počtů shlédnutí, statistiky, které pravidelně zasílá objednavateli.
  2.8.2. OCOGO.CZ je oprávněn provádět kontroly počtu shlédnutí, statistiky a to neomezeně dle potřeby OCOGO.CZ.
  2.8.3. Každá kontrola statistiky zobrazení webové stránky objednavatele je vždy navýšená o jedno zobrazení, proto OCOGO.CZ poskytne objednavateli počet prováděných kontrol, zašle je objednavateli elektronickou formou skrz email uvedený ve smlouvě a reklama se zobrazí o navýšený počet kontroL.

 • 2.9. NÁROK na reklamu

  2.9.1. Reklamu není možné si nárokovat.

 • 3. PLATBY

 • 3.1. Způsob platby

  3.1.1. Způsob platby je možný pouze bankovním převodem na bankovní účet OCOGO.CZ.
 • 4. ZMĚNY VE SMLOUVĚ mezi OCOGO.CZ a objednavatel A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 4.1. Přepsání webového odkazu

  4.1.1. V případě přepsání adresy se do limitu počítá už dosažené zobrazení.
  příklad:
  Objednavatel poskytl webovou adresu, sepsal s OCOGO.CZ smlouvu na limit 1000 shlédnutí a jeho webová adresa se zobrazila už například 330 krát,
  po přepsání webové adresy na jinou webovou adresu, je limit pořád 1000, avšak 330 zobrazení se počítá už do stanoveného limitu ve smlouvě a zbývá dozobrazit
  webovou stránku 670 krát.

  4.1.2. V případě zájmu, je možné webový odkaz poskytnutý objednavatel smazat dříve nebo přepsat adresu a to po písemném vyžádání elektronickou formou skrz email
  na adrese Oscar.S.90@seznam.cz nebo na telefonním čísle 721 335 117 .

 • 4.2. Odstoupení od smlouvy.

  4.2.1. Odstoupit od smlouvy ze strany objednavatel během plnění smlouvy není možné.

 • 4.3. Porušení pravidel ze strany objednavatel.

  4.3.1. OCOGO.CZ může odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k porušení pravidel ze strany objednavatel.

 • 4.4. Vyhrazená práva

  4.4.1. OCOGO.CZ si vyhrazuje právo odstoupit od jakékoli sjednané smlouvy. OCOGO.CZ si vyhrazuje právo nesjednat smlouvu jakéhokoliv typu.
 • 5. Odpovědnost OCOGO.CZ, objednavatel, klient, uživatelé, zakladatel, investor a Porušení pravidel obchodních podmínek www.OcoGo.cz

 • 5.1.1. ODPOVĚDNOST OBJEDNAVATEL REKLAMY

  5.1.1.1. OCOGO.CZ nezodpovídá za objednavatel a jeho služby nebo zboží.
  5.1.1.2. OCOGO.CZ nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za obsah, obchodní podmínky, aktuálnost nabídek, fotografie poskytnuté objednavatel.
  5.1.1.3. OCOGO.CZ nenese odpovědnost za objednavatel, který si před svým podpisem o spolupráci s OCOGO.CZ řádně přečetl obchodní podmínky webových stránek www.OcoGo.cz souhlasil s nimi a porušil je.
  5.1.1.4.1 Objednavatel musí klienta upozornit na obsah erotických stránek, pornostránek a taky na hororové stránky a povolit odmítnutí zobrazení či přeskočení.
  5.1.1.4.2 Kliknutí na políčko a zobrazení výstrahy na erotický materiál, pornostránky a hororové stranky se počítají už jako jedno shlédnutí reklamy.

 • 5.1.2. ODPOVĚDNOST ZAKLADATEL

  5.1.2.1. OCOGO.CZ nezodpovídá za zakladatele ani za jeho služby, zboží, produkty, výrobky, projekty, finance, chování, podmínky, investice, trestněprávní jednání.
  5.1.2.2. OCOGO.CZ nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za obsah, obchodní podmínky, aktuálnost nabídek, fotografie poskytnuté zakladatelem.
  5.1.2.3. OCOGO.CZ nenese odpovědnost za zakladatele, který si před svým podpisem o spolupráci s OCOGO.CZ řádně přečetl obchodní podmínky webových stránek www.OcoGo.cz souhlasil s nimi a porušil je.

 • 5.2. ODPOVĚDNOST KLIENT, INVESTOR

  5.2.1. OCOGO.CZ nenese odpovědnost za porušení podmínek investorem, klientem.
  5.2.2. OCOGO.CZ nenese odpovědnost za nesprávnou informovanost uživatelů, investorů, klientů či o zmínce klientem, investorem na cizích webových stránkách o portále www.OcoGo.cz a její nesprávnosti.

 • 5.3.1. ODPOVĚDNOST ZA OBCHOD MEZI KLIENT A OBJEDNAVATEL

  5.3.1.1. OCOGO.CZ negarantuje uzavření smluv a nenese žádnou odpovědnost za závazky vyplývající z kupních smluv uzavřené mezi klient a objednavatel.
  5.3.1.2. OCOGO.CZ nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí služeb a zboží objednavatelem klientovi, neboť OCOGO.CZ o službách a zboží prostřednictvím svých internetových stránek uživatele, klienta pouze informuje, prostřednictvím reklamy objednavatele. OCOGO.CZ prostřednictvím těchto webových stránek zobrazuje formou reklamy ke koupi služby, zboží, vše co poskytuje objednavatel reklamy.

  5.3.1.3. Nikdy nemůže nastat, že by obchodní podmínky objednavatele omezovali, upravovali nebo platili přednostněji než obchodní podmínky OCOGO.CZ.
  5.3.1.4. Obchodní podmínky objednavatele mohou pouze upravovat své vlastní obchodní podmínky ve svém podniku.
  5.3.1.5. Obchodní podmínky objednavatele nesouvisí s obchodními podmínkami OCOGO.CZ .

  5.3.1.6. Každá služba nebo zboží inzerovaná na internetových stránkách objednavatel, má své vlastní obchodní podmínky koupě a klient rezervací či koupí souhlasí s obchodními podmínkami daného objednavatele.
  5.3.1.7. Pokud klient provede objednávky u více objednavatelů, má se za to, že služby nebo zboží potřebuje i u dalších objednavatelů a bude je takto i hradit.
  Klient se v případě koupě zboží nebo služeb zavazuje zaplatit za dané služby či zboží objednavatel sjednanou cenu na účet objednavatel za přesně stanovených obchodních podmínek objednavatel.
  5.3.1.8. OCOGO.CZ není zprostředkovatelem v případě uzavření obchodu mezi objednavatel a klient.

 • 5.3.2. ODPOVĚDNOST ZA OBCHOD MEZI ZAKLADATEL A INVESTOR

  5.3.2.1. OCOGO.CZ negarantuje uzavření smluv a nenese žádnou odpovědnost za závazky vyplývající z kupních smluv uzavřené mezi investor a zakladatel.
  5.3.2.2. OCOGO.CZ nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí služeb a zboží zakladatelem investorovi, neboť po uzavření kupní smlouvy mezi investorem a zakladatelem, OCOGO.CZ o službách a zboží prostřednictvím svých internetových stránek investora pouze informuje. OCOGO.CZ prostřednictvím těchto webových stránek zobrazuje projekty, investice ke koupi, služby, zboží, vše co poskytuje zakladatel projektu.

  5.3.2.3. Nikdy nemůže nastat, že by obchodní podmínky zakladatele omezovali, upravovali nebo platili přednostněji než obchodní podmínky OCOGO.CZ.
  5.3.2.4. Obchodní podmínky objednavatele mohou pouze upravovat své vlastní obchodní podmínky ve svém podniku.
  5.3.2.5. Obchodní podmínky objednavatele nesouvisí s obchodními podmínkami OCOGO.CZ .

  5.3.2.6. Každá služba nebo zboží inzerovaná na internetových stránkách objednavatel, má své vlastní obchodní podmínky koupě a klient rezervací či koupí souhlasí s obchodními podmínkami daného objednavatele.
  5.3.2.7. Pokud klient provede objednávky u více objednavatelů, má se za to, že služby nebo zboží potřebuje i u dalších objednavatelů a bude je takto i hradit.
  Klient se v případě koupě zboží nebo služeb zavazuje zaplatit za dané služby či zboží objednavatel sjednanou cenu na účet objednavatel za přesně stanovených obchodních podmínek objednavatel.
  5.3.2.8. OCOGO.CZ není zprostředkovatelem v případě uzavření obchodu mezi objednavatel a klient.

 • 5.4. KONTAKT

  5.4.1. KONTAKT na objednavatele reklamy a zakladatele projektu. Po písemném vyžádání na emailové adrese Oscar.S.90@seznam.cz je možné obdržet pouze kontakt na objednavatele , pokud není uveden na webové stránce objednavatele nebo zakladatele. V případě dotazů, pomoci, reklamace a všech obchodních podmínek objednavatelů či zakladatelů se obracejte jenom na dotyčné objednavatele, zakladatele.

 • 5.5. PORUŠENÍ PRAVIDEL, vyhrazené právo OCOGO.CZ rozhodnout typ řešení porušení pravidla, pravidel

  5.5.1. Každý kdo navštíví webové stránky www.ocogo.cz si je plně vědom své odpovědnosti a porozuměl těmto obchodním podmínkám, v opačném případě, že obchodním podmínkám nerozumí, navštěvuje webové stránky www.ocogo.cz nebo využívá a taky třeba jakkoli porušuje podmínky, má OCOGO.CZ právo jakéhokoliv uživatele, klient, zakladatel, objednavatel pokutovat,vyřadit nebo znepřístupnit vstup po dobu, jakou OCOGO.CZ sám uzná za vhodné. Bude buď informován emailem nebo bude znovu odblokovaná IP adresa.
  5.5.2. Dle vzniklé škody OCOGO.CZ, objednavateli, zakladateli, investorovi, uživateli, klientovi, stanovit výši náhrady a způsob řešení má vyhrazené právo pouze OCOGO.CZ webových stránek www.ocogo.cz .
  5.5.3. Objednavatelé a uživatelé mají právo poslat OCOGO.CZ odůvodnění či vyjasnění příčiny problému a to písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty (na email).
  5.5.4. Typ rozhodnutí je vždy pouze na OCOGO.CZ.
  5.5.5. Email na který se můžete obrátit v případě stížnosti a vzniklých problému je Oscar.S.90@seznam.cz

 • 5.6 DEFINICE MOŽNÝCH PORUŠENÍ PRAVIDEL

  5.6.1. ZÁSAH, SPAM, COPYRIGHT, AUTORSKÉ PRÁVO
  Zasažení do systému, SPAM, kopírování a napodobování autorských děl je porušení pravidel včetně autorských práv, veškerých obrázků a textů je nepřípustné a trestné.
  5.6.2. Obsah stránek nelze napodobovat, kopírovat a šířit, upravovat ani bez písemného souhlasu majitele.
  5.6.3. V případě zjištění Vám zprvu bude zaslán email, poté výzva k zaplacení sjednané pokuty a penále, konče soudním procesem s vynaloženými náklady, ušlým ziskem, pokuta + 100% převedení všech dosažených zisků z napodobeniny a vypočtené penále z pokuty za porušení autorských práv.


  5.6.4. V případě investic, sázení a veškerých vkladů či pohybů peněz a praní špinavých peněz, tím jsou myšlené jakékoli nelegální finanční transakce, neručím za Vaše peníze ani za Vaše trestné či nezodpovědné chování.
  5.6.5. Neručím za Vaše peníze.
  5.6.6.1. Neručím za Vás ani za Vaše porušení pravidel.
  5.6.6.2. Neručím za Váš vstup na zakázané webové stránky v České republice.
  5.6.6.3. Doporučuji Vám nevstupovat na zakázané webové stránky v České republice.
  5.6.6.4. Nevstupujte nebo nepoužívejte www.ocogo.cz pokud nesouhlasíte s obchodními podmínkami www.ocogo.cz .
  5.6.6.5. OCOGO.CZ si vyhrazuje právo na pokutování uživatele v případě, že bude OCOGO.CZ pokutován za porušení pravidel uživatelem a to do stejné výše pokuty včetně nákladů s tím spojených a penále z prodlení úhrady vzniklé pokuty. OCOGO.CZ si vyhrazuje právo na pokutování klienta v případě, že bude OCOGO.CZ pokutován za porušení pravidel klientem a to do stejné výše pokuty včetně nákladů s tím spojených a penále z prodlení úhrady vzniklé pokuty.
  5.6.6.6. Pokud nesouhlasíte s obchodními podmínkami www.ocogo.cz prosím nevstupujte na stránky, zavřete je ukončením v prohlížeči.

 • 5.7. CITACE

  5.7.1. Citace je celkem dovolená do takového počtu textových znaků tj. písmen s odkazem na webovou stránku, aby uživatel obsah informace vstřebal ze stránky majitele a ne recenze.

 • 5.8. NÁHRADA ŠKODY, UKONČENÍ SPOLUPRÁCE, ZÁKAZ VSTUPU

  5.8.1. V případě porušení obchodních podmínek objednavatelem je OCOGO.CZ oprávněn požadovat po objednavateli náhradu škody v plné výši včetně penále z prodlení platby, vynaložených nákladů, ušlých zisků. V takovém případě bude spolupráce s objednavatelem ukončena a bude objednavateli znepřístupněn vstup na webové stránky.
 • 6. INVESTICE OCOGO.CZ a ZISK Z REKLAM na www.ocogo.cz

  Aby jste mohli začít investovat stačí si koupit za 100,-Kč vstupný formou doživotní investice, podmínky zde , investice ke koupi na ocogo.cz/investice

 • 6.1.

  6.1.1. Na www.ocogo.cz/investice je možný si koupit podíl ze zisku reklam www.ocogo.cz, ne však z vlastnictví v OcoGo.cz a to dle rozhodnutí na OCOGO.CZ.
  6.1.2. Veškerá rozhodnutí činí pouze OCOGO.CZ Oskar Sazkhiev a investice jsou bez hlasovacího a rozhodovacího práva.
  6.1.3. Každou investici v každé zemi, si budou moci koupit pouze občané daných států, případně pokud prokáží, že se v daném státě nachází přes 10 let a hodlají v daném státě zůstat i v budoucnu.
  6.1.4. Opačně bude možné koupit investice pouze ve státě kde žijí a hodlají žít.

 • 6.2. CENA INVESTICE

  6.2.1. Do projektu www.ocogo.cz je možný investovat a to od 100,-Kč. Cena doživotní investice je 100,-Kč.
  6.2.2. Cena po zakoupení doživotní investice je cena další jedné doživotní investice 1000,-Kč za kus.

  Po zakoupení první investice je cena další jedné investice 1000,-Kč.

 • 6.3. PLATNOST INVESTICE

  6.3.1. Za 100,-Kč získá investor investici s doživotní platností.
  6.3.2. Investice za 1000,-Kč je platná po dobu, jež bude investor žít.
  6.3.3. V případě Vašeho úmrtí naše smlouvy s Vámi o investici pozbývají platnosti a převádí se zpět do společnosti OcoGo.cz k zakoupení pro nově narozené. Do té doby, když budou vykoupeny všechny investice ocogo.cz tj. z 95% , tak se rozpočítá 5% z tržeb reklam pro lidi co nemají investice ocogo.cz - nevyplatí se nic, jen jídlo a bydlo a práce pro ně, když to bude možný. Mačkání čudlíků na stroji z VŠ pro SŠ.

 • 6.4. NÁROK na investici

  6.4.1. OCOGO.CZ si vyhrazuje právo neprodat investice.
  6.4.2. Investice není možné si nárokovat.

 • 6.5. PRODEJ investic kupujícím, přeprodej

  6.5.1. Investice www.ocogo.cz není možné z Vaší strany prodat, půjčit či předat, darovat nebo přepsat na jinou osobu.
  6.5.2. Převod investic na jinou osobu je na rozhodnutí Oskar Sazkhiev, po písemném vyžádání investora.
  6.5.3. Podmínky a práva investic, projektu, který založil zakladatel na www.ocogo.cz/investice nemají žádnou souvislost s investici do www.ocogo.cz .

 • 6.6. ZISK

  6.6.1. Investor obdrží zisk ze zobrazených reklam na webové stránce www.ocogo.cz . Investorovi zaplacením za investici OCOGO.CZ vznikne nárok pouze na % podíl z tržeb reklam co si koupí objednatel u OCOGO.CZ .
  6.6.2. Za jeden koupený kus investice obdrží investor od OCOGO.CZ podíl z tržeb reklam ve výši 0,000 000 1 % .
  6.6.3. Zisk z reklamy bude OCOGO.CZ měsíčně zasílat na bankovní účet investora, jenž uvede ve smlouvě.
  6.6.4. Webová stránka http://www.ocogo.cz/investice a webová stránka http://www.ocogo.cz/reklama nejsou zahrnuty do investice OcoGo.cz.
  ● Nepleťte si prosím eshop ocogo.cz/investice s investicí do OcoGo.cz podívejte    ocogo.cz/investice     investice ocogo.cz .
  ● Důvod proč nejsou zahrnuty do zisku této investice OcoGo.cz, je ten že OCOGO.CZ bude mít zisk formou provize za zprostředkování úšpěšného prodeje investice a též i reklamy.
  ● . Na ocogo.cz/reklama se bude prodávat reklama klientů. Například balkón, dodávka, weby klientů, přenosná reklama, trafiky atd. - prodej a koupě reklamy klientů, kteří si budou moci vydělat, když se prodá klientem nabídnuta reklama na ocogo.cz/reklama .
  ● a investice nebudou patřit v případě zprostředkování prodeje investic na ocogo.cz/investice, společnosti www.ocogo.cz .
  6.6.5. Zisk se do smlouvy o investici započítává z reklamy na webové stránce www.ocogo.cz a také ocogo.cz/investice, ale nárok na zisk z reklamy má investor pouze z reklamy, jenž bude všude na ocogo.cz , ocogo.cz/investice . Když, investujete do www.ocogo.cz a poté koupíte reklamu, tak zisk z reklamy náleží investorům - Vám pokud jste si koupili investici OcoGo.cz . Časem vznikne na www.ocogo.cz televizní přenos a investorům bude náležet zisk z televizních reklam.
  6.6.6. Ze zisku se odečtou nejdříve všechny daně, všechny náklady, hrubé mzdy zaměstnanců včetně všech pojištění a náklady externích služeb pracovníků, poté je odeslán čistý zisk investorům na bankovní účet.
  6.6.7. Investor obdrží zisk pouze z reklam na ocogo.cz .

 • 6.7. RIZIKO Investice

  6.7.1. Investice koupené na www.ocogo.cz by neměli tvořit významnou část Vašeho majetku.
  6.7.2. Upozorňujeme Vás, že v případě zakoupení investic na www.ocogo.cz, Vám investice nemusí zajistit stabilní příjem.
  6.7.3. Každá investice je spojená s rizikem ztráty, poklesem tržní hodnoty nebo bankrotem firmy, podniku.
  6.7.4. OCOGO.CZ nenese odpovědnost za ztrátu finanční hodnoty investic.

 • 6.8. POČET

  6.8.1. Prvních 10.000.000 investic je pouze za 100,-Kč, tuto startovní investici je možné koupit maximálně jednu na jednu osobu.
  6.8.2. V případě zakoupení dalších investic přímo www.OcoGo.cz, je maximální možný počet koupě investic na jednu osobu devadesátčtyři, číselně 94.
  6.8.3. Celkový možný počet koupě investic www.OcoGo.cz je tedy na jednu konkrétní osobu devadesátpět, číselně 95.

 • 7. Uzavření obchodní smlouvy o investici mezi OCOGO.CZ a investor

 • 7.1. UZAVŘENÍ OBCHODU

  K uzavření obchodní smlouvy mezi OCOGO.CZ a objednavatel dochází zaplacením sjednané sumy ve smlouvě, smlouva je nejdříve odeslána objednavatel emailem k přečtení.

 • 7.2. ZAPLACENÍ ZA REKLAMU

  Objednavatel zašle OCOGO.CZ webový odkaz a po úspěšném přidání webového odkazu, objednavatel bude vyzván aby uhradil sjednanou sumu.

 • 7.3. DOKLAD O ZAPLACENÍ

  Po úspěšném připsání sjednané sumy ve smlouvě na bankovní účět OCOGO.CZ, OCOGO.CZ odešle objednavatel daňový doklad emailem.

 • 7.4. POVINNOST OCOGO.CZ

  Sjednaná smlouva mezi objednavatel a OCOGO.CZ se stává pro OCOGO.CZ závaznou a jeho povinností je splnit sjednaný počet zobrazení webové stránky ve smlouvě za finanční odměnu, během sjednaného období .

 • 7.5. MAXIMÁLNÍ POČET SMLUV

  Maximální počet smluv je omezen dle aktuálně volného prostoru pro reklamu, k prodeji.
  Maximální počet smluv na jednoho objednavatel je na rozhodnutí OCOGO.CZ.
  Maximální počet zobrazení reklamy na jednoho objednavatel je na rozhodnutí OCOGO.CZ.

 • 7.6. POČET ZOBRAZENÍ A CENA

  Počet zobrazení jedné webové stránky objednavatele je omezen na jednu smlouvu a je předem stanoven limit zobrazení jeho webové stránky.
  Limit je od 1000 do 300 000 zobrazení. Jedno zobrazení webové stránky je za 1,- Kč. OCOGO.CZ si vyhrazuje právo
  kdykoli pozměnit ceny za služby a služby, včetně všeho co je duševním vlastnictvím autora nebo ve spolupráci autora s další osobou.
  Smlouvy, které byly sepsány za stanovených podmínek ve smlouvě, zůstávají pořád ve stejné platnosti, jež byly sepsány. V případě překročení limitu nebudou účtovány žádné poplatky navíc.

 • 7.7. PŘEPSÁNÍ WEBOVÉHO ODKAZU, REKLAMY s ukončenou dobou platnosti smlouvy a po splnění smlouvy

  Je na OCOGO.CZ, kdy odkaz webové stránky objednavatel po dosažení limitu přepíše pro dalšího objednavatel nebo toho samého.

 • 7.8. KONTROLA POČTU SHLÉDNUTÍ, statistika

  OCOGO.CZ se bude snažit statistiky provádáděných kontrol zasílat pravidelně či jak uzná sám za vhodné.
  OCOGO.CZ je oprávněn provádět kontrolu statistiky a to neomezeně krát, to znamená kolikrát je podle OCOGO.CZ potřeba.
  Každá kontrola statistiky zobrazení webové stránky objednavatel je vždy navýšená o jedno zobrazení, proto OCOGO.CZ poskytne objednavatel počet prováděných kontrol,
  zašle je objednavatel elektronickou formou skrz email uvedený ve smlouvě a dozobrazí se reklama do skutečného celkového počtu co byl sepsaný ve smlouvě.

 • 7.9. NÁROK na reklamu

  Reklamu není možné si nárokovat.

 • 8. INVESTICE NA www.ocogo.cz/investice

 • 8. PODÍL ZE ZISKU

  8.1. Odměna pro autora OcoGo.cz z každého založeného nápadů.
  8.1.1.1 Odměna pro autora OcoGo.cz z každého založeného nápadů a úspěšně zafinancovaného projektu je ve výši 10% provize z celkové nasbírané sumy pro jednotlivé projekty nebo dle domluvy.
  8.1.1.2 Odměna pro autora OcoGo.cz z každého založeného nápadů a úspěšně zafinancovaného projektu není vratná.

  8.1.2. Veškerá rozhodnutí činí pouze autor OcoGo.cz Oskar Sazkhiev a investice jsou bez hlasovacího a rozhodovacího práva.
  8.1.3. Každou investici v každé zemi, si budou moci koupit pouze občané daných států, případně pokud prokáží, že se v daném státě nachází přes 10 let a hodlají v daném státě zůstat i v budoucnu.
  8.1.4. Opačně bude možné koupit investice pouze ve státě kde žijí a hodlají žít.

 • 8.2. CENA INVESTICE

  8.2.1. Do projektů je možný investovat a to od 100,-Kč. Ceny doživotních investic jsou od 100,-Kč.
  8.2.2. Cena po zakoupení doživotní investice se může lišit od ceny další jedné doživotní investice, třeba 1000,-Kč za kus. • 8.3. PLATNOST INVESTICE

  8.3.1. Investice jsou s doživotní platností.
  8.3.2. V případě Vašeho úmrtí Vaše smlouvy se společností, jež jste zainvestovali, pozbývají platnost a převádí se do společnosti OcoGo.cz .
  8.3.3. OCOGO.CZ autor OcoGo.cz Oskar Sazkhiev si vyhrazuje právo kdykoli a jakkoli zrušit platnost investice, a taky pouze Oskar Sazkhiev může zrušit platnost smlouvy, investice a ukončit spolupráci se zainvestovaným projektem / fungujícím podnikem .
  8.3.4. OCOGO.CZ autor OcoGo.cz Oskar Sazkhiev si vyhrazuje právo kdykoli a jakkoli zasahovat do provozu firmy, podniku, projektu, jenž byl zainvestován na www.OcoGo.cz včetně všech rozhodovacích práv.
  8.3.5. Majitel projektu, úspěšně založeného podniku, musí zpřístupnit OCOGO.CZ náhled do všech finančních transakcí a vysvětlit tok peněz, a je povinen umožnit vstup do firmy. Majitel podniku jenž byl na www.OcoGo.cz zainvestován musí konat dle pokynů Oskar Sazkhiev autora OcoGo.cz .
  8.3.6. Firma by měla být samostatná jednotka, avšak dbát na pokyny www.OcoGo.cz .
  8.3.7. Rušení firmy a její likvidace. K tomu by nemělo dojít, když se bude produkt neustále nakupovat. Pokud dojde k rušení firmy a její likvidaci, zainvestované peníze se investorům nevrací. Rušit projekt nebo podnik může pouze www.OcoGo.cz .
  8.3.8. Oskar Sazkhiev si vyhrazuje právo kdykoli změnit cokoliv v založeném podniku. Za účelem zkvalitnění služeb a zvýšení prodeje. OCOGO.CZ tak chce zamezit, klesnutí zisků a úpadku firem.
  8.3.9.1 Za účelem kdy jedna firma bude v úpadku, tak aby vznikla nová, pouze Oskar Sazkhiev má vyhrazené právo jednat a zrušit platnou smlouvu s podnikem v úpadku za všechny investory.
  8.3.9.2 Oskar Sazkhiev nemá právo brát, prodávat, rozdělovat již vlastněné investice investory, pokud o změnu investice vlastněné investorem nepožádá samotný investor.
  8.3.9.3 Zainvestovaný podnik nelze prodat ani přenechat vlastnická práva či jinak darovat nebo přepsat na jinou osobu.
  8.3.9.4 Majitel zainvestovaného podniku může být vypovězen z výkonu funkce OCOGO.CZ autorem www.OcoGo.cz, nemůže však být zbaven příjmu jenž mu náleží.
  8.3.9.5 Majitel zainvestovaného podniku nemůže být vypovězen z výkonu funkce pokud dbá pokynů OCOGO.CZ autora www.OcoGo.cz .

 • 8.4. NÁROK na investici

  8.4.1. OCOGO.CZ si vyhrazuje právo neprodat všechny investice a taky rozhodnout dle vlastního uvážení OCOGO.CZ komu budou investice nabídnuty a upřednostněny ke koupi.
  8.4.2. Investice není možné si nárokovat.

 • 8.5. PRODEJ investic, přeprodej a odpovědnost OCOGO.CZ za založené podniky

  8.5.1. Investice na www.ocogo.cz/investice není možné z Vaší strany prodat, půjčit či předat, darovat nebo přepsat na jinou osobu.
  8.5.2. Převod investic na jinou osobu není možné.
  8.5.3. Společnosti, právnické osoby jež prodávají investice k zakoupení na ocogo.cz/investice mají své vlastní obchodní podmínky, obchodní podmínky těchto společností OCOGO.CZ autor www.OcoGo.cz si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit avšak v žádném případě neručí za tyto firmy, podniky a jejich chování. OCOGO.CZ neručí za trestné a nezodpovědné chování firem, jenž byli zafinancovány na OcoGo.cz .
  8.5.4. OCOGO.CZ nijak neručí za podniky, společnosti, firmy jenž byli zafinancovány na www.OcoGo.cz . Za společnosti ručí samotné společnosti, stejně tak za zodpovědné chování.
 • 8.6. ZISK

  8.6.1. Investor obdrží zisk ze zainvestovaných podniků na webové stránce www.ocogo.cz/investice .
  8.6.2. Zisk z podniků budeme denně zasílat na Váš bankovní účet uvedený ve smlouvě. Vždy další den.
  8.6.3. Za jeden koupený kus investice obdržíte % podíl ze zisku z tržeb ne z vlastnictví.
  8.6.4. Majitel projektu navrhne OcoGo.cz rozdělení zisku pro investory, dle návrhu majitele projektu společnost OcoGo.cz rozhodne zda bude projekt přijat nebo zamítnutý. Ovšem návrh je návrh a vždy je možné mluvit. Návrh by měl být přívětivý pro investory. To znamená třeba podíl ze zisku ve výši 90 % a víc pro investory k zainvestování, záleží opravdu na projektu a návrhu. Zároveň máte jisté klienty=investory, pracovní sílu, rezervační systém. Ty klienty tam mít nebudete, když jim to neprodáte. U technologií se lze domluvit spíš na levnější ceně pro klienta, když jich bude mít jistých dost = od milionu a víc zájemců = 200 Kč mobil . 100 Kč náklad 100 Kč zisk pro majitele .
  8.6.5. Zisk investorům poplyne z utracených peněz v zainvestovaném podniku.
  8.6.6. Ze zisku se odečtou nejdříve daně, náklady a hrubé mzdy. Poté je odeslán čistý zisk investorům na bankovní účet.


 • 8.7. RIZIKO Investice

  8.7.1. Investice koupené na www.ocogo.cz by neměli tvořit významnou část Vašeho majetku.
  8.7.2. Upozorňujeme Vás, že v případě zakoupení investic na www.ocogo.cz, Vám investice nemusí zajistit stabilní příjem.
  8.7.3. Každá investice je spojená s rizikem ztráty, poklesem tržní hodnoty nebo bankrotem firmy, podniku.
  8.7.4. OCOGO.CZ nenese odpovědnost za ztrátu finanční hodnoty investic.

 • 8.8. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÉHO KAPITÁLU 1.000.000 ,- Kč ČI VÍCE

  Máte zájem získat od investorů peníze k zahájení některé z činností z poptávek na ocogo.cz , jste si vědom/a, že peníze které získáte, musíte investovat do podnikání a veškerý čas a úsilí vynaložíte k prosperitě, můžeme Vás ubezpečit že odběratelé budou především investoři a uživatelé ocogo.cz, nemůžeme Vám však zajistit pravidelný výnos a neručíme za Vaše ztráty. Přidejte se do sítě OcoGo.cz a Allreserve.com vlastněné autorem OcoGo.cz Oskarem Sazkhievem, mnou, investice lze zakoupit na ocogo.cz/investice, zainvestované produkty bude možné potom nakoupit na allreserve.com, které budou taky na lepších příčkách než - monopol který je momentálně - a jaké potraviny, technologie nám schází naleznete na ocogo.cz/poptavky . Čím více nás bude, tím lépe. Doporučte OcoGo.cz dalším lidem. Po vystavení na OcoGo.cz/investice nezapomeňte Váš produkt-investici k prodeji sdílet , osobně propagovat.

 • 8.9.1. Po schválení projektu a získání 1.000.000,-Kč

  Dejme tomu, že Vás podpořilo 10.000 osob stokorunou, v případě potravin 10.000 osob z Vašeho města, v případě technologie 10.000 osob z celé České republiky. Máte potřebný kapitál k výrobě a prodeji, dodání na regál. Investor by měl investovat do takové věci, kterou by si sám koupil. Danou věc si potom tedy investor koupí nebo bude pravidelně nakupovat. Tím, pádem máte zaručené zákazníky. Nebudu chodit vedle do večerky, když jsem jednu zainvestoval. A mám tam levnější potraviny a zisk z prodaného zboží. Marketing můžete podpořit reklamou na OcoGo.cz, 1 shlédnutí / 1 Kč , investoři rádi uvítají Vaši reklamu na OcoGo.cz Podíl investorům můžete posílat sami nebo můžete celou část odvést najednou OcoGo.cz a my rozešleme zisky investorům

 • 8.9.2. Prodávat a investovat můžete:

  Potraviny dle krajů a měst a technologie po celé České republice

  Nakupovat můžete kdekoli, ale zisk máte pouze z Vámi zainvestovaných nápadů

  Oskar Sazkhiev jediný tvůrce a autor www.OcoGo.cz & Allreserve.com, za500.cz, dobryceny.cz, ocogo.cz/investice, prodejte reklamu na ocogo.cz/reklama a vydělejte si, nejen jako prodejce

 • 8.9.4. Vzorový příklad s minimální cenovou nabídkou - Skromný ceník

  doživotní investice od 100,-Kč, při pravidelném investování máte měsíčně třeba za 5000,-Kč 50 investic, ročně 600 investic, a když ušetříte a taky investujete zisky z investic, můžete mít za dva roky ne 1200, ale 1800 investic třeba, každá jen za 100,-Kč, stejně tak ocogo.cz investice může být 1 z 600 investic ve Vašem portfoliu. Budete-li chtít si zvýšit příjmy z reklam na OcoGo.cz, lze dokoupit max. 94 dalších investic, každá 1 ks / 0,000 000 1% měsíčně s doživotní platností bez počáteční marže, udržovací nebo konečné, či obavou že klesne hodnota na trhu. Pravidelná návštěva investorů jako klientů zajistí stabilní příjem pro podnik a investory, investoři budou mít levnější ceny a zisk z investovaného nápadu. Nemusíte taktéž posílat 10 000 osobám jejich podíl, tolika lidem, pokud jste zakladatel nápadů, ale můžete poslat celý podíl nám a my to rozešleme všem investorům, takto to může udělat 600 projektů za ten 1 rok a my měsíčně budeme posílat zisky najednou s detailním rozepsáním, od koho, jaké náklady atd. v emailu+sms třeba. Investoři stejně uvidí EET takže není čeho se bát a my OcoGo.cz to budeme prověřovat.

 • 9. Uzavření obchodní smlouvy mezi OCOGO.CZ, zakladatel a investor

 • 9.1. UZAVŘENÍ OBCHODU

  9.1.1. K uzavření obchodní smlouvy mezi zakladatel a OCOGO.CZ dochází sepsáním sjednané smlouvy, smlouva je zakladateli nejdříve odeslána písemnou formou prostřednictvím internetové korespondence, emailem k přečtení. Jakmile je smlouva mezi zakladatelem a OCOGO.CZ uzavřená podpisem obou stran, je možné dle smlouvy a obchodních podmínek OCOGO.CZ nevyjímaje, projekt financovat ze strany investora.

  9.1.2. K uzavření obchodní smlouvy mezi zakladatel a investor dochází zaplacením sjednané částky ve smlouvě, smlouva je po objednávce na www.ocogo.cz/investice zaslána investorovi k přečtení, v případě že investor má zájem za stanovených podmínek ve smlouvě zaplatit za obchodní smlouvu sjednanou částku, učiní tak neprodleně na bankovní účet OCOGO.CZ, který bude uveden ve smlouvě a emailu. Po uhrazení a uzavření obchodní smlouvy mezi zakladatel a investor, vzniká zakladateli povinnost plnit smlouvu, dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi zakladatelem a investorem.

  9.1.3. OCOGO.CZ pouze v případě, že zakladatele na www.ocogo.cz/investice zainvestuje potřebný počet investorů, je OCOGO.CZ povinen dle uzavřené obchodní smlouvy mezi OCOGO.CZ a zakladatelem, zakladateli zaslat sjednanou sumu dle uzavřené obchodní smlouvy.

  9.1.4. Obchodní smlouva uzavřená mezi OCOGO.CZ a zakladatelem pozbývá platnosti v případech, jenž jsou uvedeny v uzavřené obchodní smlouvě mezi OCOGO.CZ a zakladatel.
  OCOGO.CZ v takovém případě vrátí investorům zainvestované peníze. Případ jenž může nastat k zrušení smlouvy, pozbytí platnosti je například případ, kdy projekt zakladatele není dostatečně finančně zainvestován investory, k potřebnému zahájení činnosti zakladatele, během trvání platnosti smlouvy mezi OCOGO.CZ a zakladatel. Zakladatel nedosáhl sjednané částky od investorů k zahájení činnosti dle projektu zakladatele.

  9.1.5. Dle obchodní smlouvy uzavřené mezi OCOGO.CZ a zakladatelem, je OCOGO.CZ oprávněn si ponechat dle sjednané smlouvy vypočtenou částku, provizi za zprostředkování kupnich smluv mezi zakladatel a investor.

  9.1.6. Peníze, jenž bude investor posílat na bankovní účet OCOGO.CZ pod variabilním symbolem zakladatele projektu, budou dle uzavřené obchodní smlouvy náležet zakladateli až po zaslání celkové sjednané sumy od investorů dle uzavřené obchodní smlouvy mezi OCOGO.CZ a zakladatel.

  9.1.7. OCOGO.CZ přepošle na bankovní účet zakladatele dle uzavřené obchodní smlouvy sjednanou sumu, zakladatel je povinen se řídit všemi kupními smlouvami, jenž byly investory zaplaceny, které s investory uzavřel. To znamená nakoupit a utratit investované peníze za věci a za podmínek, které jsou obsaženy v uzavřené kupní smlouvě mezi zakladatel a investor.

  9.1.8. V případě, že se zakladatel nebude řídit dle sjednaných smluv s investory, OCOGO.CZ nenese odpovědnost za trestněprávní jednání zakladatele. 9.1.9.1. OCOGO.CZ začne přijímat projekty k investování, až bude 100 000 registrovaných investorů. 9.1.9.2. V případě porušení smluv mezi zakladatelem a investory, OCOGO.CZ nenese odpovědnost za trestněprávní činy zakladatele, ani za jakékoli spory, produkty, zboží, služby a reklamace. 9.1.9.3. Zakladatel se tedy řídí dle sjednaných smluv s investory a vyplácí investory dle sjednaných smluv. Zakladatel vyřizuje veškeré reklamace a problémy vzniklé mezi investorem a zakladatelem. 9.1.9.4. Zakladatel se může kdykoli písemně obrátit na OCOGO.CZ . Reklamace Reklamace ČOI mimosoudní řešení sporů

 • 9.2. ZAPLACENÍ ZA REKLAMU

  Objednavatel zašle OCOGO.CZ webový odkaz a po úspěšném přidání webového odkazu, objednavatel bude vyzván aby uhradil sjednanou sumu.

 • 9.3. DOKLAD O ZAPLACENÍ

  Po úspěšném připsání sjednané sumy ve smlouvě na bankovní účět OCOGO.CZ, OCOGO.CZ odešle objednavatel daňový doklad emailem.

 • 9.4. POVINNOST OCOGO.CZ

  Sjednaná smlouva mezi objednavatel a OCOGO.CZ se stává pro OCOGO.CZ závaznou a jeho povinností je splnit sjednaný počet zobrazení webové stránky ve smlouvě za finanční odměnu, během sjednaného období .

 • 9.5. MAXIMÁLNÍ POČET SMLUV

  Maximální počet smluv je omezen dle aktuálně volného prostoru pro reklamu, k prodeji.
  Maximální počet smluv na jednoho objednavatel je na rozhodnutí OCOGO.CZ.
  Maximální počet zobrazení reklamy na jednoho objednavatel je na rozhodnutí OCOGO.CZ.

 • 9.6. POČET ZOBRAZENÍ A CENA

  Počet zobrazení jedné webové stránky objednavatele je omezen na jednu smlouvu a je předem stanoven limit zobrazení jeho webové stránky.
  Limit je od 1000 do 300 000 zobrazení. Jedno zobrazení webové stránky je za 1,- Kč. OCOGO.CZ si vyhrazuje právo
  kdykoli pozměnit ceny za služby a služby, včetně všeho co je duševním vlastnictvím autora nebo ve spolupráci autora s další osobou.
  Smlouvy, které byly sepsány za stanovených podmínek ve smlouvě, zůstávají pořád ve stejné platnosti, jež byly sepsány. V případě překročení limitu nebudou účtovány žádné poplatky navíc.

 • 9.7. PŘEPSÁNÍ WEBOVÉHO ODKAZU, REKLAMY s ukončenou dobou platnosti smlouvy a po splnění smlouvy

  Je na OCOGO.CZ, kdy odkaz webové stránky objednavatel po dosažení limitu přepíše pro dalšího objednavatel nebo toho samého.

 • 9.8. KONTROLA POČTU SHLÉDNUTÍ, statistika

  OCOGO.CZ se bude snažit statistiky provádáděných kontrol zasílat pravidelně či jak uzná sám za vhodné.
  OCOGO.CZ je oprávněn provádět kontrolu statistiky a to neomezeně krát, to znamená kolikrát je podle OCOGO.CZ potřeba.
  Každá kontrola statistiky zobrazení webové stránky objednavatel je vždy navýšená o jedno zobrazení, proto OCOGO.CZ poskytne objednavatel počet prováděných kontrol,
  zašle je objednavatel elektronickou formou skrz email uvedený ve smlouvě a dozobrazí se reklama do skutečného celkového počtu co byl sepsaný ve smlouvě.

 • 9.9. NÁROK na reklamu

  Reklamu není možné si nárokovat.

 • 10. Osobní údaje a úschova COOKIE souborů na Vašem počítačovém zařízení

 • 10.1. Osobní údaje

  10.1.1. Osobní údaje objednavatele slouží pouze k vyřízení smlouvy a k umožnění kontaktu s uživatelem.
  10.1.2. OCOGO.CZ shromažďuje osobní údaje objednavatelů, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení napsané ve smlouvě.

 • 10.2. Osobní údaje

  10.2. Osobní údaje objednavatelů OCOGO.CZ nepředává žádné další osobě za účelem prodeje.

 • 10.3. Osobní údaje

  10.3. Uživatel je povinen se řídit obchodními podmínkami objednavatel, které jsou umístěny vždy přímo na internetových stránkách dotyčného objednavatel.

 • 10.4. Cookie

  10.4. Dle směrnice Evropské Unie 95/46/ES jsme povinni si žádat Váš souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím souborů cookie a podobných nástrojů.

 • 10.5. Cookie

  10.5. Soubory cookie a podobné nástroje se vytváří za tímto účelem:
  - zajištění počítání a sledování návštěvnosti.
  - bannerová reklama.
  - doplňky FACEBOOKu (tlačítko To se líbí apod.) a případných dalších sociálních sítí (Google, Twitter, Baidu..).
  - zajištění funkce nákupního košíku.
  V případě, že bychom tuto informaci nezveřejnili, hrozí pokuta až 10 000 000 Kč.

 • 10.6. Cookie

  10.6. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokud budete pokračovat na tento web, souhlasíte, že můžeme ukládat a používat soubory cookie na vašem zařízení, které slouží pro přístup k tomuto webu.
  Používáním trvale SOUHLASÍTE (až do odvolání) se zapisováním, čtením, zpracováním cookies a používáním podobných nástrojů tímto webem.
  Pokud NESOUHLASÍTE s obchodními podmínkami www.ocogo.cz , se zapisováním, čtením, zpracováním cookies a používáním podobných nástrojů tímto webem, Zavřete doménu www.ocogo.cz jejím vypnutím z internetového prohlížeče.
  V případě vyjádření nesouhlasu nebudou vymazány soubory cookies zapsané tímto webem, proto vám doporučujeme vymazat preventivně soubory cookie z vašeho zařízení
  (nejčastěji internetový prohlížeč).
  Pokud neznáte postup k výmazu souborů cookie z vašeho zařízení, obraťte se na vašeho dodavatele nebo na podporu výrobců zařízení (internetového prohlížeče).
  Na stránkách VLÁDY ČR (což je v podstatě výkonný zástupce Evropské Unie pro Českou republiku a weby v ČR) se dočtete více o souborech cookie.

  Cookie = to je dle definice wikipedie : https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
  úschova dat o vašem pohybu na internetu skrz prohlížeč, někde na počítači v temporary files a v historii prohlížeče
  Měřime Vaší jednotlivou návštěvnost a zlepšujeme tak tím stránky.

 • 10.7. Cookie

  10.7. Vašim vstupem souhlasíte s úschovou Vašich dat pro OCOGO.CZ na Vašem počítači.

 • 10.8. Cookie

  10.8. Odvolat projevený souhlas můžete učinit tak, že smažete všechny vytvořené účty na www.ocogo.cz, vymažete si historii v prohližeči, vymažete si soubory cookie z Vašeho počítače a opustíte neprodleně webové stránky www.ocogo.cz .

 • 11. Závěrečná ustanovení

 • 11.1 AKTUALIZACE WEBU

  OCOGO.CZ si vyhrazuje právo své obchodní podmínky, stránky, design, kontakty, ceny a vše co patří OCOGO.CZ, kdykoli pozměnit v průběhu fungování či nefungování webových stránek, za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb nebo zvýšení ochrany.

 • 11.2 DATUM AKTUALIZACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

  Datum aktualizace těchto obchodních podmínek naleznete vždy na konci těchto podmínek.

 • 11.3 AKTUALIZACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

  Aktualizace OBCHODNÍCH PODMÍNEK OCOGO.CZ rozesílá objednavatelům reklamy, u kterých je platná smlouva.

11.4 Další vyhrazená práva OCOGO.CZ www.ocogo.cz , výše neuvedená, shodná nebo jinak napsaná vyhrazená práva než zde níže
V případě, že bude uživatel, dodavatel, objednavatel, odběratel, návštěvník, kdokoliv bude s něčím nespokojený nemá právo si stěžovat na OCOGO.CZ www.ocogo.cz a webovou stránku www.ocogo.cz nebo si cokoliv nárokovat.
Uživatel může poslat návrh k zlepšení, konečné rozhodnutí činí pouze OCOGO.CZ i bez vyrozumění všem uživatelům ocogo.cz .
Je-li v pravomoci OCOGO.CZ rozhodnout o činu a jeho konání, požadování náhrad, rozhodnout o stížnosti na jiného uživatele, osobu a řešení, učiní tak OCOGO.CZ po písemném požádání přes email od uživatele , OCOGO.CZ učiní a nebo rozhodne jak uzná sám za vhodné.
email kam máte psát v případě požadavků nebo přestupků : Oscar.S.90@seznam.cz nebo rovnou volejte 721 335 117 , Vaše telefonní číslo může být zablokováno v případě, že bude volat anonym nebo nepříjemný člověk , případně člověk nemorální nebo slabomyslný.


Platné od 1.1.2016, aktualizace proběhla 07.02.2018         admin, autor: Oskar Sazkhiev


pocitadlo.abz.cz od 1.1.2016

toplist.cz od 1.1.2017


obchodní podmínky verze 2.0. , platnost od 07.02.2018 do   nynějška    , změny jenž byly provedeny : žádné .
obchodní podmínky verze 1.0. , platnost od 01.01.2016 do 07.02.2018 , změny jenž byly provedeny : změna všech bodů .

Pokud nesouhlasíte s Obchodními podmínkami www.OcoGo.cz prosím nevstupujte a zavřete stránku www.ocogo.czPŘEDMĚTY podnikání v konceptu, vznikne v budoucnu. Vše níže uvedené vznikne po úspěšném zafinancování www.ocogo.cz přibližně z 20%, když si koupíte investici OcoGo.cz
www.OcoGo.cz/ocogo.html     Byznys informační systém
Na OcoGo.cz je 18 kategorií/políček s informacemi jak ušetřit peníze a čas, 18 kategorií jak vydělat či neprodělat, 24 políček jsou dokumenty, 19 políček zábavy a 1 zprávy. Všechny informace jsou zdarma, plus pokud máte webové stránky, je možné před zobrazením informace zobrazit Vaší reklamu, Vaše webové stránky nebo videoreklamu.

www.OcoGo.cz/3Dwin.html     Byznys internetový operační systém
Na OcoGo.cz je 5 internetových operačních systému s informacemi jak ušetřit peníze a čas, které podnikatelům usnadní práci.

www.ocogo.cz/index.php/news     Byznys blog OcoGo.cz EXPRESS
OcoGo EXPRESS je byznys blog, kde se píšou recenze a testy firem, firem které tvrdí že se u nich dají vydělat peníze. Postupovat riziko budeme pouze u vybraných firem a to tehdy, když si budeme zcela jisti, že se nejedná o podvod. Poté napíšeme své zkušenosti. Kladné hodnocení bude vyobrazeno percentuálním hodnocením a žlutými hvězdičkami, neutrální hodnocení obdrží prázdné hvězdičky, tzn. bílé a 0 procent. Nechceme lidem psát, aby nevyzkoušeli některé firmy a my měli s nimi spor. Kromě testů a recenzí na OcoGo EXPRESS se budeme zabývat všemi možnými výdělky a podnikáním. Naleznete právě zde důležitá upozornění.

www.OcoGo.cz/100     Top byznys weby
OcoGo.cz/100 je stránka kde budou všechny byznys weby, defakto z OcoGo EXPRESS atd.. Tato stránka Vám umožňuje mít všechny byznys weby pohromadě nebo si můžeme volně navolit dle filtrů určitou kategorii.

www.OcoGo.cz/reklama
Můžete si vydělat prodejem reklamy nebo získat větší návštěvnost koupí reklamního prostoru. Obchodní podmínky ocogo.cz/reklama naleznete zde nebo na dané adrese.

www.Allreserve.com nebo ALRS.co je rezervační systém
www.dobryceny.cz je e-shop
www.za500.cz je e-shop kde jsou všechny ceny pouze za 500 Kč

jednotlivé obchodní podmínky naleznete na daných adresách, zde jsou obchodní podmínky pouze pro www.ocogo.cz

OCOGO.TV - živé přenosy, filmy a seriály uživatelů , zpravodajství, reklama - zisk pro investory do OcoGo.cz , v ceně investice OcoGo.cz za 100,-Kč, kupte investici = podpořte projekt , budete doživotně získávát 0,000 000 1% měsíčně zisk z reklam na Váš bankovní účet uvedený ve smlouvě, kupte investici OcoGo.cz na OcoGo.cz/investice


Klíďo zavolejte 721 335 117

Pracujeme denně od 10:00 do 22:00 hodin.